Waar komt het Sinterklaasverhaal van oorsprong vandaan?

Sint is op het filmdoek terecht gekomen als horrorsint. Strookt dit wel met zijn imago als goede kindervriend?

De Sint is altijd eng bedoelt, hij was een boeman. Er waren vroeger meerdere boemannen; als je in het koren liep kon de korenwolf komen om je tenen af te snijden, als je te dicht bij het water liep kon de nekker komen om je bij je enkels te pakken en in de diepte te sleuren, als je ongehoorzaam en ondeugend was kwamen Sint en Piet om je in een zak naar Spanje te brengen.
(Mijn ouders lazen nog het boekje “mee in den zak� waar de stoute kinderen naar Spanje werden gebracht om tot pepernoten vermalen te worden of om te werken op de landerijen van Sinterklaas. Zij lieten het mij zien als een kostbaar bezit waar ze nog vol nostalgie aan terug dachten.)
Er waren goede redenen om kinderen bang te maken. Vele kinderen verdronken voortijdig, het vertrappen van het koren betekende minder brood op de plank. De sint was meer dan dat. Hij deed de afrekening van een jaar. De goede en de slechte daden kwamen in het grote boek te staan en de hamvraag was; komt er een plus of een min na de eindstreep. Werd het de koek of de gard? Werd het lekkers voor het zoete of de roe voor het stoute kind? Want “wie een kind liefheeft die kastijdde het� tenminste zo dacht men en zo stond het geschreven…
De sint was streng, doch rechtvaardig en daardoor ontzagwekkend en angstaanjagend. Want hoe zeker was je van je zaak? Had je energie gegeven of energie genomen? De grens tussen goed en kwaad ligt niet zo helder.

Nicolaas komt waarschijnlijk van Nikè. Het Griekse woord voor overwinning. Laas komt van ‘laos’, het volk. In dit geval kan dit duiden op de overwinning van de sint op het volk der geesten of demonen. Dit volk werd later gezien als toebehorend aan de duivel. De kerk bestempelde ze als kwaad. In enkele van zijn heiligenlegenden overwint Nicolaas de duivel en sindsdien heeft hij hem in zijn gevolg als dienaar. Zwarte Pieten zijn mijns inziens duivels, demonen, mogelijk zelfs doden of geesten, maar geenszins negerslaven!
De stam nic in Nicolaas is etymologisch verwant aan necro (=dood) en nigro (=zwart) wat duidt op zijn band met doden en geesten. Luther heeft het in de zestiende eeuw al over Nicolaas en zijn larvenvolk. Larf is het Romeinse woord voor geest. De nigromancïer is degene die de doden of de geesten kan oproepen en bevelen. In feite doet de sint niets anders met zijn volk van zwarte Pieten.

Vroeger waren de Pieten beter te herkennen als duivels. Ze hadden de roede om te bestraffen, de ijzeren ketenen waarmee ze rinkelden als teken van hun gebondenheid aan hun meester - de geestengebieder / nigromanciër Sinterklaas - en ze hadden de zak waarmee ze de verdoemde zielen – en later de stoute kinderen - mee verzamelden naar de hel. In Duitsland en Oostenrijk is het duivelse van de Piet beter te herkennen. In sommige streken in Duitsland wordt hij Beëlzebub genoemd of Ruprecht en heeft dan beestenvellen om en hoorns op het hoofd. In 1663 zij knecht Ruprecht nog het volgende rijmpje: “Ich bin der alten bösen Man, der alle Kinder fressen kan�. Hij is de zielenvreter, hij is de duivel. In Oostenrijk heet hij Klaubauf of Krampus. Hij draagt een duivelsmasker, heeft een zak en ketenen bij zich en wordt vaak duivel genoemd.
Zelfs Nicolaas kon iets demonisch krijgen als je kijkt naar de zwarte klazen van Amsterdam die vroeger met ketenen en lawaai makend de straten onveilig maakten of de omineuze Klaasomes van Ameland. Old Nick is niet voor niets een bijnaam voor de duivel…
Moet je dus bang zijn voor Sint en Piet? O ja, absoluut! Het is beter om kinderen en jezelf te leren met angst om te gaan dan de angst te ontkennen. En de angst die veroorzaakt wordt door de wetenschap dat je niet zuiver op de graat bent en dat je op een dag ontmaskerd zal worden is een van de grootste angsten.
Elk jaar is er een afrekening. Heb je gegeven of genomen? Ben je over de bank genomen goed of kwaad? Zolang je leeft betekend dit moment zoetigheid of een zakje met zout. Een vruchtbare of een onvruchtbare tijd voor de boeg. Maar aan het einde van het leven komt de grote afrekening. De sint blijkt werkelijk te bestaan en zijn staf is een zeis. Achter zijn baard, snor en wenkbrauwen zie je een schedel met holle ogen. Hij snijdt je levensdraad door en voert je ziel met zijn schip naar Spanje. Spanje is hier een metafoor voor het land der doden.
Daar woont iemand die nog groter en ontzaglijker is dan hij. Dit is de opperboeman.

Wie boe zegt wil je bang maken en laten schrikken. Dit doet hij met de boeman of in het Engels de ‘bogeyman’. ‘Bog’ is het oude Slavische woord voor God. Maar welke god?...

uit: het standaardboek over de folklore van Sinterklaas is Nicolaas de duivel en de doden van Louis Janssen. (1993 Utrecht)


bron:www.abedeverteller.nl

Tja, dit is een deel van het eventuele verhaal.

Veel tradities in het huidige Sinterklaasfeest gaan terug tot Nicolaas van Myra, de Lycische bisschop uit de door Grieken bewoonde antieke stad Myra (thans gelegen in Turkije), hoewel er ook elementen van feesten en vereringen van voor de tijd van het christendom in herkenbaar zijn.

Oorspronkelijk werd Sint Nicolaas alleen in het oosten van Europa geëerd. In de 13e eeuw werd besloten dat zijn naamdag ook in het westen een van de belangrijkste feestdagen was; in die tijd werd het Sinterklaasfeest in Utrecht al gevierd door de schoen van vier arme kinderen te vullen met geldstukken, in andere steden werd ook iets voor de armen gedaan.

Na de Nederlandse Opstand probeerden calvinistische predikanten het Sinterklaasfeest af te schaffen, omdat het te veel heidense en vooral paapse (katholieke) elementen zou bevatten. Het Sinterklaasfeest was in grotere steden inderdaad een woelig volksfeest met kermis dat vaak tot opstootjes en openbare dronkenschap leidde. Het was echter zo populair dat dit streven weinig succes heeft gehad, zelfs niet bij het strengst protestantse volksdeel.

Modern kinderfeest

De oorsprong van het moderne Sinterklaasfeest voor kinderen ligt in de 19e eeuw. De Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman (1806 - 1863) schreef het prentenboekje Sint Nicolaas en zijn knecht (Amsterdam, 1850 en latere herdrukken 1880, 1885 en 1907) met de tekst van het liedje Zie ginds komt de stoomboot. De moderne tijd deed zijn intree met de stoomboot. De afkomst Spanje werd ingevoerd, net als de roe en zak van Zwarte Piet als pedagogische straf. Sint reed voor het eerst op een schimmel over de daken en cadeaus gingen voor het eerst door de schoorsteen.

Ook Jan Pieter Heije (1809-1876) beïnvloedde het Sinterklaasfeest. Het lied Zie de maan schijnt door de boomen werd voor het eerst gepubliceerd in 1843 in de bundel Kinderliederen.

Sedert begin jaren 90 van de vorige eeuw heeft het paard in Nederland een naam: Amerigo. In de jaren '50 en ‘60 van de vorige eeuw had het paard ook al een naam: “Majestueuzo”. In België heet het paard Slecht Weer Vandaag.Schoen zetten

In Nederland zet men vanaf de 15e eeuw de schoen. In eerste instantie gebeurde dat in de kerk en was de opbrengst voor de armen. Uit archiefstukken blijkt dat vanaf 1427 in de Sint Nicolaaskerk in Utrecht schoenen werden gezet op 5 december, pakjesavond. Rijke Utrechters legden wat in de schoenen en de opbrengst werd verdeeld onder de armen op 6 december, de officiële sterfdag van de Heilige Nicolaas.

Uit de 16e eeuw bestaan beschrijvingen van het schoen zetten door kinderen in de huiskamer. Kunstschilder Jan Steen heeft in de 17e eeuw de Sinterklaasochtend op twee schilderijen vastgelegd. Daarop is ook goed te zien wat de kinderen in hun schoen kregen. Vaak was dat snoepgoed zoals speculaas, kruidnoten, pepernoten, borstplaat, chocoladeletters, taaipoppen, marsepein en speelgoed. Dit zijn eeuwenoude lekkernijen die in traditionele vormen worden gemaakt. Als drank werd chocolademelk en warme bisschopswijn. Opvallend is dat vooral jongens een roe of zakje zout in de schoen vonden.

Tegenwoordig is het Sinterklaasfeest een familiefeest en zetten kinderen hun schoen klaar vanaf het moment dat de Sint in het land is aangekomen.

Traditioneel wordt de schoen bij de haard gezet, want Zwarte Piet komt vanaf het dak door de schoorsteen naar binnen.

In woningen zonder schoorsteen wordt de schoen veelal voor de verwarming in de woonkamer, bij de voordeur of bij de achterdeur gezet.

De volgende dag vinden de kinderen dan wat lekkers in hun schoen. Het wordt op prijs gesteld als de kinderen ook wat terugdoen, en dus leggen ze vaak een tekening, een wortel, hooi of suikerklontjes bij de schoen.

Het Sint-Nicolaasfeest, Jan Steen, 1663-1665

Waar het meisje een pop en snoepgoed krijgt, vindt de jongen een roe in zijn schoen

Pakjesavond

Een pakjesavond was voor de Tweede Wereldoorlog geen algemeen verschijnsel. De crisisjaren speelden daarin een grote rol. De toenemende welvaart na de oorlog bood echter meer ruimte voor een geefcultuur, een geschenkenfeest in het kader van het oer-Hollandse Sinterklaasfeest. Het schoentje zetten op pakjesavond was in veel gezinnen vlak na de Tweede Wereldoorlog gebruikelijk. Dit ceremonieel was omgeven door een sfeer van geheimzinnigheid.

Sinterklaas transformeerde echter gaandeweg van onzichtbare magische brenger van wonderbaarlijke gaven tot een opa-achtige kindervriend, die de kinderen met zijn zwarte pieten thuis met een zak vol cadeautjes bezocht.

Ouders gaven hun kinderen in eerste instantie veel zelfgemaakte cadeaus en later gekochte cadeautjes. Ook grote bedrijven zoals de Hoogovens, Shell en anderen, maar ook volksbonden zorgden ervoor dat de kinderen van hun werknemers of leden met Sinterklaas iets kregen.

Pakjesavond is er al lang niet meer alleen voor kinderen. Volwassenen geven elkaar, meestal anoniem, geschenken, al dan niet voorzien van een Sinterklaasgedicht of verpakt als ‘surprise’. Vaak wordt door middel van lootjes trekken anoniem bepaald voor wie men een cadeautje moet kopen.

Pakjesavond is vooral een Nederlands fenomeen. In België kent men zoiets niet. Daar wordt gebruikelijk de ochtend van de zesde december uitgekozen als pakjesochtend. Hierbij worden dan ook geen liedjes gezongen.

Sinterklaasliedjes

Zie ook de Categorie met Sinterklaasliedjes op Wikisource.

Het zingen voor Sinterklaas is een van de belangrijkste gewoonten die met dit folkloristische feest verbonden zijn. De liederen, hoewel terug te vinden op geluidsdragers en in boeken, worden in de eerste plaats oraal doorgegeven van ouder op kind.

Sinterklaasliederen gaan dan ook al generaties mee en zijn weinig aan mode onderhevig - hoogstens kan men zeggen dat liederen, of coupletten, waarin in de eerste plaats gewaarschuwd wordt voor bijvoorbeeld de straf die Zwarte Piet kan uitdelen, na de Tweede Wereldoorlog langzaam in onbruik geraakt zijn.

Het zingen van Sinterklaasliedjes kwam in de zeventiende eeuw al voor, maar zoals het geval is met de meeste nu bekende volksliedjes is het huidige repertoire aan Sinterklaasliedjes in de negentiende eeuw vastgelegd en gepopulariseerd door de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman. Van zijn hand is ook een van de bekendste Sinterklaasliedjes: Zie ginds komt de stoomboot. De melodie hiervan is wel gebaseerd op een ouder Duits lied. Andere liedjes, zoals Zie de maan schijnt door de bomen hebben een originele melodie.

Germaanse tradities

Grýla en de Jólasveinar, stoute kinderen worden meegenomen in de zak

Het rijden over de daken gaat waarschijnlijk terug op de Noordse oppergod Odin, die deze kunst ook beheerste (zie ook Wilde Jacht en Schimmelrijder). Nicolaas’ uiterlijk zou ook overeen komen met het uiterlijk van Odin. Odin reed op een schimmel, de achtbenige Sleipnir, waarmee hij door de lucht vloog (zie Mythen, sagen en legenden van de Lage Landen voor nog meer details).

Meer Sinterklaastradities lijken af te stammen van Germaanse tradities. Tijdens het Germaanse zonnewendefeest vroegen jonge meisjes aan Wodan een afbeelding van hun nog onbekende toekomstige geliefde[bron?]; tegenwoordig zijn dat de speculaaspoppen (‘vrijers’). Het gooien van cadeaus in schoorstenen zou afstammen van Germaanse offerplaatsen (vuurplaatsen).

De cadeautjes voor het paard van Sinterklaas, die voor de kachel worden gezet zodat ze door de schoorsteen meegenomen kunnen worden, verwijzen naar de offers die aan de god werden geschonken. (Vreugde)vuren werden vervangen door een vuur open haard en tegenwoordig worden de schoentjes zelfs voor de radiator van de centrale verwarming gezet. Slechte kinderen worden door Zwarte Piet of Sinterklaas in de zak gestopt en meegenomen naar Spanje.

De gebruiken hebben overeenkomsten met kersttradities in verschillende landen, zoals de oger Grýla die met de Jólasveinar rond midwinter naar de mensenwereld komt en beloningen en straffen (zoals het meenemen van stoute kinderen, zij worden opgegeten door de Kerstmiskat) uitdelen. De schoenen voor de schoorsteen zetten komt in meerdere landen voor, tijdens het kerstfeest worden sokken voor de schoorsteen gehangen. In Griekenland worden juist de schoenen verbrand (zie ook Kallikantzaros).

KledingDe kleding van Sinterklaas is duidelijk afgeleid van die van een bisschop, inclusief de pontificalia, maar bevat enkele opvallende afwijkingen daarvan, en Sinterklaas is daardoor duidelijk te onderscheiden van een echte bisschop. Opgemerkt dient te worden dat de kleding van Sinterklaas vaak om praktische redenen eenvoudiger is uitgevoerd dan hier beschreven.

Wat bij Sinterklaas doorgaans een tabberd of tabbaard wordt genoemd, is in de katholieke liturgie de soutane of toog/toga: een lang priesterkleed dat bij bisschoppen paars is. De eigenlijke soutane heeft 33 knoopjes,(“33” verwijst naar het aantal levensjaren van Christus) maar bij Sinterklaas is deze vaak eenvoudiger uitgevoerd. Wanneer de Sint gaat paardrijden, draagt hij vaak een tot broekrok vermaakte tabberd. Over de tabberd draagt de Sint een albe. De albe is met kant afgezet en eindigt tussen knieën en enkels. Op de albe draagt de Sint over zijn schouders een rode stola. Om deze op zijn plaats te houden, draagt Sinterklaas vaak een cingel (koord met kwastjes aan het einde) om zijn middel. Een van de grootste en opvallendste paramenten is de rode koormantel. Deze mantel draagt Sinterklaas over alle andere kledingstukken heen. Het is een wijde rode lap die vanaf de schouders tot bijna op de grond hangt en aan de voorkant met een ketting en twee haakjes wordt vastgemaakt. De mantel heeft meestal ook nog een kap met mooie gouden franjes eraan. De mantels van Sinterklaas zijn allemaal met goud en band versierd. De binnenkant is goudgeel of wit.

Sinterklaas op zijn paard

Op zijn hoofd draagt Sinterklaas een rode mijter. Deze wijkt zowel qua vorm als kleur enigszins af van de mijters die bisschoppen thans dragen: rode mijters worden in de Katholieke Kerk niet gedragen. Meestal zijn ze wit of een andere basiskleur met een bij de gelegenheid passende versiering. Ook de kromstaf is van oorsprong een waardigheidsteken van een bisschop dat afkomstig was van de Etrusken. De staf van Sinterklaas heeft wel een duidelijk andere vorm dan die van een bisschop: de krul is groter en steekt aan beide zijden van de staf uit. De krul is een symbolische slang, teken van wijsheid en oneindigheid, die uitloopt in een verticale lijn naar beneden, de afdaling van geest of wijsheid naar aardse sferen.

Verder draagt hij meestal zwarte schoenen, lange witte handschoenen, soms paarse. Om zijn ringvinger draagt hij een gouden bisschopsring met een robijn erin. Deze hoort traditioneel om de rechterringvinger, maar vaak draagt Sinterklaas hem links zodat hij met het handen geven niet zo in de weg zit.

Herkomst

De herkomst van de Sint is volgens de huidige traditie niet langer Klein-Azië, maar Spanje.

Nochtans is Sint-Nicolaas geboren in Patara te Lycië dat tegenwoordig in Turkije ligt, maar in het jaar 280 bij het toenmalige Byzantijnse Rijk hoorde. Later werd hij als Lyciër bisschop van Myra, de hoofdplaats van Lycië, en nam o.a. deel aan het Grieks(talig)e Concilie van Niceae. Hij stierf op 6 december 342. Na de inval van de moslims in het gebied, werden de stoffelijke resten van de heilige clandestien naar het nu Italiaanse Bari gebracht, in het toenmalige koninkrijk van de Beide Siciliën (in het deel van Napels), waar de latere Keizer Karel V koning zou worden. Filips II, zijn zoon, zou de Nederlanden erven, Spanje én de Beide Siciliën. Vandaar de verwarring dat de Sint uit Spanje zou komen.

Aldaar is Sint-Nicolaas algemeen de patroon van de zeevaart. Sinterklaas arriveert in België en Nederland per stoomboot, hetgeen in dat perspectief niet verwonderlijk is.

Zwarte PietZwarte Piet

Zie Zwarte Piet voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Sinterklaas werkt niet alleen, hij gaat tegenwoordig vergezeld van vele Zwarte Pieten. Dit zijn knechten die de zakken met cadeautjes en zoetigheid dragen en door de schoorstenen van huizen kunnen kruipen om de pakjes in de schoenen van de kinderen te stoppen.

Oorspronkelijk had Sinterklaas slechts één helper. Gaandeweg de twintigste eeuw bedacht men dat als één Zwarte Piet leuk is, een heleboel Zwarte Pieten nóg leuker zou zijn. Sindsdien wordt Sinterklaas vergezeld door vele Pieten, tegenwoordig vaak met ieder een eigen taak. Terwijl Sinterklaas altijd statig en gedistingeerd is, gedragen de Pieten zich als acrobaten en grappenmakers die vaak kwajongensstreken uithalen.

Dat dit gebruik in 1945 door Canadese soldaten bedacht zou zijn, is niet geheel juist. Al voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vierden in 1939 Nederlandse gemobiliseerde soldaten het Sinterklaasfeest met twee Pieten. [1] Echter pas na de Tweede Wereldoorlog werd het voor Sinterklaas gebruikelijk om (zeer) veel Pieten mee naar Nederland te nemen.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/SinterklaasSinterklaas of Sint Nicolaas is een traditie die in de loop der jaren is aangevuld met allerlei accessoires 8)Dus ik zeg niet dat het verhaal van meneer Janssen perse niet waar is, maar ik moet eerlijk zeggen dat afgezien van de roe en het straffen als je niet aardig bent geweest het hele jaar, mij het verhaal totaal niets zegt.

Duivel, opperboeman, tja ach.En weet je, dan is zo’n artikel dan in 1993 geschreven, toen het ook al omgedoopt was tot een kindervriend was en geen boeman en dan denk ik, waar heb je het toch over.Ik heb vroeger altijd over Myra (Demre) gehoord, ben er vorige maand trouwens geweest :mrgreen: maar dit verhaal ken ik niet en wil ik ook niet kennen. Ik kan mij in het bovenstaande verhaal veel meer vinden.

Ik ken ook wel eea aan gruwelijke verhalen :think:Iets over kindertjes in een vat, die een man tot worst zou verwerken :think:

Ik zal het eens op zoeken, heb een erg leuk boek maar kan ik nu nog niet pakken (dochter slaapt lekker uit vandaag :shock: )

lang leve google :wink:

Later ontstonden er verhalen waarin Sint-Nicolaas schippers redde die op zee in nood verkeerden. Ook zou hij onschuldigen uit de gevangenis hebben gehaald. Het verhaal ging dat hij een vader met drie dochters had geholpen. De man was te arm om de meisjes te laten trouwen. Vroeger moesten ouders hun dochters namelijk een bruidsschat meegeven. Daarom strooide Sint - Nicolaas geld bij hen naar binnen. Nu konden de meisjes uit vrijen gaan, zoals dat heette. Sindsdien is Sint - Nicolaas ook de patroonheilige van de vrijers. Een vrijer is een jongen met wie een meisje verkering heeft. En een patroonheilige is een beschermheilige. Sint - Nicolaas zou eens drie jongens hebben gered. Die waren door een kwade man in stukjes gehakt en werden in een zoutvat bewaard. Sint - Nicolaas hoorde dit na zeven jaar. Hij haalde de jongens er springlevend uit. Zo werd hij de patroonheilige van scholieren. Een ander verhaal gaat over een moeder die haar kindje in bad deed. Er was toen nog geen kraan met warm water. Daarom had ze een vuurtje gestookt onder het bad. Toen ze hoorde dat Nicolaas bisschop was geworden, dacht ze niet na en ging snel naar hem toe. Ze vergat haar kind. Ze kwam thuis en het kindje zat vrolijk te spelen in het kokende water. Dus was Sint - Nicolaas ook patroonheilige van kinderen geworde

Er zijn veel leuke verhalen over de sint :mrgreen:Toen ik groep 6 (klas4) had en we voor het eerst lootjes gingen trekken hadden we nog een paar gelovige kinderen. Mijn duo en ik hebben toen een aantal verhalen verteld en uiteindleijk hoe hij gestorven was. verder niet benoemd dat hij niet bestond ofzo…

''s middags gingen we lootjes trekken en het was voor alle kinderen ok. Ze lieten zelf de gestorven st. Nicolaas weer even ontstaan.

Ook van ouders later te horen gekregen dat de kinderen het erg prettig vonden op deze manier, er was geen issieu dat hij wel/niet bestond :thumbup:

een meer heidense versie:


Sinterklaas is ook de gekerstende versie van Odin met zijn twee zwarte raven. Odin staat ook voor de storm. Vroeger bestond er geen hersft. Alleen Zomer en Winter. Rond de winter ,December Hadden de mensen minder te eten . Het was koud en veel kinderen werden daar slachtoffer van. Je moest je goed warm houden en binnen blijven. Luisterde je als kind niet dan kon het zo zijn dat Odin samen met Perchta je op kwam halen. Je moest je ouders dus goed gehoorzamen anders kon het slecht met je aflopen. De peppernoten die we nu strooien staan symbool voor de zaden die gestrooit werden. De letters staan symbool voor de magische Runen letters die de kinderen in deze tijd kregen. Wortels in de schoentjes staan symbool voor de offers die men bracht voor het paard Sleipnir van Odin.En de twijgjes van de roe kwamen van een heilige boom daar sloeg men vrouwen rond deze tijd mee op de billen om ze vruchtbaarder te maken. Ik ben even kwijt in welk land maar volgens mij in Polen is dit gebruik nog steeds zo en kun je rond deze tijd mooi versierde roetjes kopen. Die koopt de man dan voor zijn vrouw. Het slaan met de roe op de billen is dus een oud vruchtbaarheids symbool/ritueel.
De wintermaanden noemt men de driezwarte maanden en gaat dan over Novenber, December en januari. Daarin gaan veel mensen dood en alle rituelen gaan dan ook over de dood en voorouder verering. In deze periode is de sluier tussen onze wereld en de andere zeer dun. Tijd dus om je goed te beschermen tegen het kwade en contact te maken met het goede.

en nog een leuk weetje :lol:


De echte Sint/Bisschop Nicolaas was een zeer gewelddadige man. Als hij tijdens conferenties zijn zin niet kreeg, dan trok hij aan de baarden of het haar van de andere bisschoppen tot hij zijn zin kreeg.
Ameland - In heel Nederland vieren ze Sinterklaas, op Ameland vieren ze Sunneklaas (of Sinterklazen). Chocoladeletters en cadeautjes komen daar niet aan te pas. Het Sinterklaasfeest, zoals dat in de rest van Nederland wordt gevierd, met de goedheilig man op een schimmel en een paar zwarte pieten erbij, is precies het tegenovergestelde van de Sunneklaas op Ameland. Daar wordt Sunneklaas gevierd als een heidens midwinterfeest, om boze geesten te verdrijven.

Sunneklaas is op Ameland het belangrijkste feest van het jaar en een traditie die in ere wordt gehouden. Het wordt op alle eilanden gevierd, maar nergens zo uitbundig als op Ameland. Een echt feest van en voor de Amelanders. Niet-Amelanders zijn rond 5 december dan ook niet welkom op het eiland. Ameland waarschuwt zijn toeristen ook voor onaangename verrassingen.

Het feest wordt gevierd met onherkenbaar verklede mannen die 's avonds met veel kabaal over straat gaan om de boze geesten te verdrijven. Het is de bedoeling dat alle vrouwen en kinderen onder de 18 jaar, netjes achter gesloten deuren en ramen zitten. Vinden de gemaskerde mannen toch nog vrouw of een minderjarige op straat, dan wordt deze zonder pardon naar huis geknuppeld. Dat alles gebeurt in complete duisternis en uit geen enkel huis mag licht naar buiten schijnen, zelfs niet door de kier van een gordijn. Is dit toch het geval, dan wordt het raam zondermeer ingegooid.
Om middernacht worden de vermommingen afgedaan en maakt iedereen zich bekend.

doe mij dan ook maar zo’n vruchtbaarheids roe :mrgreen:

misschien helpt het :lol:

@blue_fairy wrote:

en nog een leuk weetje :lol:


De echte Sint/Bisschop Nicolaas was een zeer gewelddadige man. Als hij tijdens conferenties zijn zin niet kreeg, dan trok hij aan de baarden of het haar van de andere bisschoppen tot hij zijn zin kreeg.


:lol:
altijd al geweten dat het een enge onbetrouwbare man was