vraagje mbt cito aan de juffen hier

ik heb dus even een vraagje mbt de cito

kinderen doen op school de cito.

hebben ouders recht op inzage of het horen van eindresultaten hiervan?

of kan/mag de school ervoor kiezen om te zeggen; we zeggen tegen niemand hoe ze gemaakt zijn ?

Volgens mij hebben ouders daar recht op. Zoals ze ook uiteindelijk recht hebben op het inzien van leerlingendossiers enzo.

Dat betekent niet dat je ze op die rechten moet wijzen…

Wel vind ik zelf dat het hun kind is. Ik vind dat je ze ook ‘alle’ info moet geven. Wie heeft er meer recht op informatie over hun kind? De ouders of school?Maar over welke Cito praat je? eind-toets Cito of Cito-leerlingvolgsysteem?Bij onze op school zit bij het rapport (vanaf groep 4) een leerlingvolgsysteemkaart. Daar staan de gegevens allemaal op. Ze krijgen dit mee voor het 10-minutengesprek en kunnen zich a.d.h.v. het rapport en het leerlingvolgsysyteem dus voorbereiden op het gesprek.Ik ben wel nieuwsgierig waarom jij je dit afvraagt. Waren er ouders die de resultaten wilden inzien? Of zijn jullie als school hierover in discussie.

Volgens mij kan je altijd de resultaten van de Cito inzien. Bij ons op school worden bij de jongeren kinderen de resultaten omgezet en verwerkt in de rapporten. Ik heb dit jaar met mijn klas de entreetoets groep 7 gedaan en de ouders krijgen van de resultaten een origineel verslag mee. Dit is wel alleen voor de bovenbouw en specifiek deze cito. Bij de andere cito’s die ze gemaakt hebben, krijg ik niet zo’n uitgebreid verslag. De ouders mogen dit bij mij wel altijd inzien!!

De CITO-gegevens worden in het dossier opgenomen, en dat is ten alle tijde openbaar voor de ouders (hier hebben ze recht op). Dus ja, als ouders erop staan, kunnen ze de gegevens krijgen. Ik houd er zelf niet zo heel erg van om ze te geven, omdat de uitslag maar 1 letter is. Ik houd liever een verhaal waaruit blijkt hoe het met het kind gaat. :wink:

het gaat om cito groep 2, de tweede dit jaar.

de afgelopen keer werd het bij de 10 -minuten gesprekken wel aangegeven.

zelf heb ik het idee dat jan teruggezakt is.

ik vind op dat er tegen een andere ouder werd gezegd; we doen er niks mee.

tja, dan vraag ik mij af; waarom dan wel de cito maken?

het kan zijn dat het in het rapport verwerkt word, dat zal ik volgende week dan ook vragen

en ik weet wel het is maar een letter en het is maar een momentopname.

aan de andere kant; jan heeft hem wel gamaakt, dan mag ik toch wel weten hoe het gegaan is ?

hedwich,

Als je wil weten hoe Jan het gemaakt heeft, gewoon rechtstreeks naar vragen. Ik denk dat ze het je niet kunnen weigeren om deze info te geven. (misschien moet de leerkracht het wel even zoeken, en wil ze dus liever een afspraak maken).Bij ons op school is het zo dat leerlingen mete een D-score extra hulp in de klas krijgen, Leerlingen met een E-score krijgen extra hulp buiten de klas (RT).Meestal worden de gegevens van een Cito gebruikt bij het maken van het rapport. En zou je daar al voldoende info aan moeten hebben.veel succes ermee.

Ik weet niet of alle scholen meedoen met een leerlingvolgsysteem, ik weet dus niet of dat verplicht is. Maar op alle scholen waar ik gewerkt heb, werden de cito toetsen afgenomen ivm het leerlingvolgsysteem. Dat is een systeem waarbij de kinderen vanaf groep 1 tm groep 8 doormiddel van de toetsen in de gaten worden gehouden. Het begint met ordenen en begrippen bij de kleuters en het eindigt met de eindtoets van cito in groep 8. Het systeem ondervangt kinderen die op bepaalde gebieden uitblinken of uitvallen. Zo kan er onderwijs op maat gegeven worden voor alle kinderen. Is je kind ergens erg goed in dan kan daar een handelingsplan op gezet worden voor extra lesstof en uitdaging, is je kind ergens niet goed in of valt het uit, dan kan een handelingsplan gemaakt worden voor extra oefening op school of eventueel thuis. Meestal gebeurt dit samen met de leerkracht(en) en de intern begeleider. Maar ook kan er besloten worden of je kind in aanmerking komt voor remedial teaching (extra hulp, meestal een op een buiten de klas of in de klas). Valt je kind uit op een paar gebieden dan kan er in overleg besloten worden om je kind aan te melden voor een overleg met specialisten, die kunnen bekijken of je kind eventueel naar speciaal onderwijs zou moeten.Ik snap wel dat de leerkrachten bij de kleuters er nog niet te zwaar aan tillen. Deze kinderen maken ineens een grote ontwikkelingssprong of staan een tijdje stil. Zo kan je kind eerst een A score hebben en bij een later toetsmoment ineens een B of C. A is de hoogste score, B is goed, C is gemiddeld. Bij een D of E score wordt er aan de bel getrokken, tenminste dat is mijn ervaring.Maar de toetsen worden afgenomen en je hebt als ouder gewoon het recht om deze in te zien. Het is tenslotte jouw kind!

@hedwich wrote:

ik vind op dat er tegen een andere ouder werd gezegd; we doen er niks mee.

tja, dan vraag ik mij af; waarom dan wel de cito maken?
Moet van de inspectie… :? Het is inderdaad bedoeld om leerlingen onafhankelijk te volgen van groep 1 tot en met groep 8. Daaruit kan de inspectie opmaken wat het redement is van de school.

Wij doen de tweede CITO in groep 2 trouwens alleen met de kinderen die de eerste keer niet voldoende scoorden. Ik zou gewoon even vragen wat het resultaat was.

ik heb volgende week 10 minuten gesprek( kreeg briefje mee waar bij mij op stond aangekruist van dat er geen reden voor hun was voor een gesprek. dat kan wel zo zijn, maar ik wil wel graag weten hoe het gaat, en sinds februari gegaan is. jan is natuurlijk veel op school. ik vind school geen dumpplaats. dus ik heb aangegeven dat ik wel een gesprek wil)ga het dan ook zeker vragen.

ook, omdat de vorige het resultata wel werd vermeld.

en net wat ik eerder zei; ik wil wel graag weten hoe hij het gemaakt heeft.

dat is in mijn ogen intresse hebben in mijn kind.

daarnaast; het gaat om mijn kind.

dan mag ik toch wel weten hoe het gaat met hem op dat soorten dingen)

Natuurlijk mag jij dat allemaal vragen. Bij ons op school komt iedereen gewoon standaard op school met rapportbesprekingen, maar er zijn inderdaad scholen die alleen een gesprek aangaan met bijzonderheden. Dit is ook omdat er een aantal ouders zijn die de gesprekken niet nodig vinden als het goed gaat. Een beetje overbodig zeg maar. Het positieve hieraan is, dat ze bij jouw kind dus geen bijzonderheden hebben. Dus geen nieuws is goed nieuws. Dit wil niet zeggen dat JIJ er geen behoefte aan kan hebben. Ze zullen het dus ook echt niet erg vinden als jij een gesprek wil, daar ga ik tenminste vanuit. Er zullen ook zat ouders zijn die zeggen; geen bijzonderheden, geen gesprek, mooi, dat scheelt dan ook weer. Gewoon lekker op gesprek gaan en leerkrachten (ik tenminste wel) vind het altijd prettig als ouders betrokken zijn, dus die zullen je vast wel met open armen ontvangen.

dat heb ik dus ook hoor, net wat jij zegt.

ik blijf graag betrokken bij school.

en nee, niet in bemoeizuchtige zin hihi.

al sta ik ( denk ik ) wel wat bekend als kritische juf

waarom? ik stel vragen als mij iets niet duidelijk is.

dat was met name in groep 1.

maar ja, als dingen worden gezegd, vervolgens niet of heel anders gebeuren, vraag ik wel even waarom.

Hed je hebt gelijk hoor hoor dat je een gesprek aangaat met de juf/meester van Jan.

het is neit omdat zij vinden dat er geen reden tot gesprek bodig is, dan je geen recht hebt hé op een gesprek. :wink:Is eerder beetje gemakzucht zeker. geen probleem, geen gesprek.Die testen waarover ej het had moeten idd gemaakt worden in opdracht van de inspectie.

Op de ene school worden ze gemaakt en daarmee is het gedaan.

De andere school meld de resultaten op het rapport. :wink:

Volgens mij heb je wel recht om deze documenten in te zien. :wink:

Ouders hebben altijd recht op inzage in de gegevens van het leerlingvolgsysteem. Wij hebben zelfs in ons rapport een bijlage waarin de didactische leeftijd vermeld staat. De grafiekjes laten wij ook zien tijdens ouderavonden!TEUN

je hebt altijd recht op inzage . elke toets en ook het dossier wat de school verplcht moet hebben van je kind.

als je dit wil is het wel fijn als je dit van te voren even meldt.

suc6

ik schreef dus al, dat er op het schoolplein rond ging dat de uitslag niet verteld werd

(werd door een juf tegen een ouder gezegd)

heb ik 10 minuten gesprek;

het eerste wat ze zegt is, zullen we eerst de uitskag maar bekijken? :shock:

goed, daar zit je dan voorbereid om de “strijd” aan te gaan :roll:

hahahahaa

:mrgreen: