twentse aktie voor azie


Twentse acties samen
ENSCHEDE - De lezersactie van De Twentsche Courant Tubantia voor hulp aan het getroffen Sri Lanka wordt onderdeel van de actie Twente voor Azië. Gebleken is dat twee gelijklopende acties met twee verschillende bankrekeningnummers in Twente verwarrend kan werken en dat willen beide partijen voorkomen. Het nieuwe rekeningnummer is 15 68 50 001 ten name van Twente voor Azië

Het doel van de actie van de krant, het geven van financiële steun voor de wederopbouw van het ziekenhuis of scholen de zwaar getroffen kustplaats Galle op het eiland Sri Lanka blijft. De bijdragen die bij de krant binnenkomen zullen worden overgemaakt naar de stichting Twente voor Azië. Deze stichting zal het project van de krant, waarvoor de stichting Lezers helpen Sri Lanka is opgericht, financieel steunen, zodat de oorspronkelijke doelstelling kan worden gehaald. ‘Twente voor Azië zoekt vier of vijf projecten in het getroffen gebied. We hebben intussen contacten gelegd met hulpverleners ter plaatse, maar een definitieve keuze is nog niet gemaakt.

Het lezersproject voor Galle past heel goed in deze opzet. Het zal door de gezamenlijke inspanning nu een van projecten worden die financieel worden gesteund’, zegt voorzitter W. Gaalman van Twente voor Azië. De krant zal in overleg met de Srilankaanse ambassade inDen Haag binnen enkele dagen het definitieve project bepalen en over de voortgang daarvan verslag doen. ‘Wij dragen alleen verantwoordelijkheid voor de actie in Galle en we zullen onze lezers in het komende jaar blijvend informeren over de voortgang daarvan’, zegt adjunct-hoofdredacteur G. Dijkstra. ‘Maar het is goed samen te werken waar dat kan, want het gaat uiteindelijk om het eindresultaat: zoveel mogelijk geld genereren voor mensen die getroffen zijn door de ramp in Azië. Nadat is gebleken dat twee afzonderlijke Twentse rekeningnummers verwarrend kan werken hebben we overleg gepleegd hoe we beide acties gestalte kunnen geven zonder elkaar voor de voeten te lopen en dat is gelukt.’

Voor de directe leniging van de nood in het getroffen gebied zijn er wereldwijd acties, zoals in ons land giro 555. De acties van Twente voor Azië en Lezers helpen Sri Lanka zijn vooral gericht op de wat langere termijn en dat schept een band. Voorzitter Gaalman van Twente voor Azië verwacht dat het communiceren van een bankrekeningnummer goed werkt naar de Twentse bevolking. De bijdragen van overheden, bedrijfsleven en burgers komen vlot binnen om de rekening van Twente voor Azië. Gisteren besloot de gemeente Oldenzaal een euro per inwoner beschikbaar te stellen.


Bron:
De Twentsche Courant Tubantia

Ik wil graag mijn mening kwijt hierover, maar dan moet ik wel zeggen dat ik niet 100% zeker weet of de info klopt…

Ik vind het ronduit belachelijk dat wanneer mensen in nood een helpende hand word gegeven, onder het motto we gaan ze adopteren…
Geef hulp, of niet!
dus niet nu ze zo getroffen zijn proberen een band tussen twente en azie te leggen, want dat is net zo iets als iemand die zijn huur niet kan betalen 1000 euro beloven, maar dan moet tie wel altijd zijn vriendje zijn, en de deur altijd open staan, en het liefst een naambordje delen…

Eerste instantie komt het geinig over zo op de televisie, maar door de emoties is het een beetje uit de hand gelopen denk ik.

Zo
Dat moest ik ff kwijt.

Er staat toch helemaal niks over adopteren in het stukje?

stond die meneer (burgemeester?) op televisie te vertellen. Dat verhaal over iedere burger 1 euro, elk bedrijf 100 etc.

O dat er voor iedere burger 1 euro wordt gestort? Is toch wel een goed gebaar van de gemeentes? Ik heb de burgermeester natuurlijk niet horen praten… Maar kan me wel voorstellen dat ze het van een afstandje willen volgen, zodat ze zeker weten dat het geld ook op de goede plek goed besteed wordt, en niet voor een verbouwde wc van de president bijvoorbeeld.

Heb je trouwens al wat gehoord van je buren? Ik heb nog wel gezocht… Er zijn ook sites met foto’s van de overledenen[niet gekeken naar de foto’s trouwens,] , lijsten van gewonden in ziekenhuizen, daar heb ik geen storms kunnen vinden.