Straffen en belonen van kinderen

Beste dames, misschien ook heren en hopelijk gastouders:

Voor mijn opleiding tot gastouder dien ik als laatste keuzedeel een samenvatting te maken over een bepaald onderwerp en dit via social media te delen met anderen/gastouders die hier een mening over hebben of wellicht een toevoeging. Mijn onderwerp is: straffen en belonen. (Zie samenvatting onderaan de sterretjes)

Het kost niet meer dan 5 minuten van jullie tijd om het te lezen en hierop te reageren. Ik hoop op jullie medewerking.

Alvast bedankt!
IMG_7054


Het straffen en belonen van kinderen

De volgende vragen stel ik mij als moeder van drie kinderen regelmatig af: ‘Kan een kind van 10 maanden al ongehoorzaam zijn?’, ‘Is een koekje een goede beloning na het opruimen?’, ‘Kan een kind leren zonder straf?’, ‘Wat mag en wat mag niet?’. Als aankomende gastouder is het erg belangrijk dat ik hier de juiste antwoorden op kan geven. Dit kan alleen als ik op zoek ga naar de juiste informatie, theorieën met betrekking tot het onderwerp en mijn eigen deskundigheid. In onderstaande samenvatting staat diverse informatie over het onderwerp:

Waar komt de theorie over straffen en belonen vandaan?

De filosoof Skinner stond bekend om de theorie rondom het operant conditioneren. Bij operant conditioneren gaat het om het selecteren van juiste reacties met bepaalde prikkels als gevolg. Dus: als je merkt dat een bepaalde handeling een goed resultaat oplevert, dan is de kans groot dat je het vaker gaat proberen. Eén van de prikkels is belonen. Belonen is het bevestigen, bekrachtigen en versterken van gedrag. Een voorbeeld: als een kind zijn bord leeg eet en een dikke duim, sticker of een snoepje van mama krijgt wordt de kans steeds groter dat dit de volgende keer weer zijn bord leeg eet.

Het straffen en belonen van een kind

Ouders en verzorgers geven straf of een beloning aan een kind met als doel controle te hebben over het gedrag van dit kind. Het nadeel van straf geven en belonen is dat het kind zich precies gaat gedragen zoals de ouder of verzorger dit wil. Een ander nadeel van straf geven is dat het kind leert dat hij bepaald gedrag niet moet vertonen als de ouders of verzorger in de buurt is.

Goede voorbeelden van straffen:

• Time-outs
• Uitvoeren van extra huiswerktaken
• Extra taak in het huishouden
Minder goede voorbeelden van straffen:

• Negatief gedrag met eigen negatief gedrag afleren
• Lijfelijke straffen
• Schreeuwen
• Lange emotionele gesprekken

Voorbeelden van een beloningssysteem:

• Elke dag voldoende groente en fruit eten.
• Eigen speelgoed opruimen.
• Aan tafel blijven zitten.
• Elke dag lezen.
• Het uitvoeren van kleine klusjes.
Verschillende soorten beloningen

 1. Een primaire beloning: voedsel, snoepjes, drankjes.
 2. Een sociale beloning: glimlach, duim, knuffel, felicitaties, aandacht van ouder of verzorger.
 3. Een interessante beloning: de favoriete activiteit van een kind uitvoeren.
 4. Een tussenbeloning: punten, geld, iets wat het kind kan sparen.
  Aandachtspunten bij belonen:

• Betrek het kind bij het bedenken van een beloningssysteem
• Beloningssystemen werken meestal bij kinderen vanaf 3 jaar
• Bespreek welk gedrag van het kind wordt beloond
• Kom het beloofde altijd na
Tot slot nog een aantal onmisbare tips bij het geven van straffen of beloningen

 1. Autoritair zijn werkt niet altijd!
 2. Je eigen gedrag beïnvloedt het gedrag van het kind.
 3. Geef geen straf in het bijzijn van andere kinderen.
 4. Ga niet in discussie met het kind.
 5. Maak samen met het kind afspraken.
 6. Kies een nuttige straf voor het kind.
 7. Benadruk het positieve.

De vraag is beter. Wil je überhaupt straffen en belonen? Is dit iets wat nog past in deze tijd? Ga eens opzoek naar Natuurlijk Ouderschap /Attachment Parenting, lees eens iets over dr. Alfie Kohn. Je onderscheid jezelf als gastouder als je kindjes in hun natuurlijke weg gaat volgen en ondersteunen! In plaats van macht in te zetten. Uitleggen wat je wilt, geduld hebben en je goed inlezen over wat eigenlijk normaal kinder gedrag is. Lees eens mee op Facebook bij Kiind etc. Daar wordt je blij en wijzer van! :slight_smile:

1 like