Schoolpleinverbod voor klagende moeder

Schoolpleinverbod voor klagende moeder

07 oktober 2005, 16:35:46GRONINGEN (ANP) - Een klagende moeder mag zich dit schooljaar niet meer vertonen op het schoolterrein van basisschool De Borgh in Zuidhorn. Dat heeft de rechter in Groningen vrijdag bepaald.De directie van de basisschool had in een kort geding een schoolpleinverbod geëist voor de vrouw, omdat zij de school al vier jaar overlaadt met een niet aflatende stroom vragen, opmerkingen en klachten.Volgens de school staat het gedrag van de vrouw in geen verhouding tot de klachten. De rechter gaf het schoolbestuur hierin gelijk. Volgens de rechter hindert de vrouw de leerkrachten van de school en het bestuur dusdanig bij de uitoefening van hun normale werkzaamheden, dat een terreinverbod is gerechtvaardigd.Veel klachtenTijdens het vorige schooljaar stuurde de vrouw niet minder dan vijftig e-mails en twintig brieven naar de school. Ze werd bovendien negen keer te woord gestaan door de directie. Aan het bestuur van De Borgh stuurde ze 29 brieven en e-mails. Ze zond haar klachten, die vooral handelden over de leerlingenzorg, financiering en veiligheid op school, ook naar tal van andere regionale en landelijke instanties. De rechter achtte daarom een terreinverbod noodzakelijk om de rust op de school weer volledig te kunnen herstellen.Daarnaast moet de vrouw wanneer ze voortaan contact zoekt met de school zich aan strenge voorschriften houden. Ze mag nog maar één brief per maand schrijven en moet die naar een door de school opgegeven e-mailadres sturen. Pas als de school na zes weken niet gereageerd heeft mag ze op een andere manier contact zoeken. Bovendien mogen haar brieven voortaan niet langer zijn dan ,één pagina A4-formaat, reguliere regelafstand en regulier lettertype’’, aldus de rechter vrijdag.

Toen ik het pas hoorde, dacht ik gelijk aan een associale hysterische moeder, maar later las ik (kan de site helaas niet meer vinden) dat het om een moeder ging met een autistisch kind die wilde weten wat de school met het rugzakje (extra geld voor haar kind) had gedaan, want voor zover zij zag, was daar niets gebruikt voor haar dochter.Wauw, wat een lange zin heb ik gemaakt.Ik weet nu niet welke partij ik sympathiek moet vinden, maar het is wel zielig dat er helemaal voor naar de rechter gestapt moet worden. Ik hoop niet dat het een nieuwe trend wordt om ouders die klagen maar een pleinverbod op te leggen.

maar zit een autistisch kind dan niet op een speciale school of was dit het ook? Want vind dit het wel een beetje triest verhaaltje zo…

Volgens mij willen ze indien mogelijk zoveel mogelijk kinderen met een handicap op gewone scholen plaatsen. Dus ook kinderen met Down kunnen op een gewone basisschool zitten zolang het goed gaat. Ik heb zelfs wel eens gelezen dat de term speciale scholen er ook helemaal uitgaat.Als een school een kind heeft die bijzondere aandacht nodig heeft, krijgen ze daar een rugzakje voor, ofwel extra geld. Die moeder wilde inzage in wat de school deed aan veiligheid voor haar dochter (heb ik gelezen) en de school die verplicht is dat ze geven, wilde dat niet doen. Ik denk dat deze vrouw erg achterdochtig is geworden (zou ik ook zijn) t.o.v. de school en daarom de school is gaan stalken (zou ik niet doen).Het zieligste van het verhaal is dat haar dochter nu eigenlijk slachtoffer is, want volgens mij is het bij autistische mensen juist van belang om niet van de routine af te wijken, dus wat als mama nu buiten het plein staat i.p.v. op het schoolplein?