Privacy

Even een vraagje voor degene met wetskennis.Mag je zomaar zonder toestemming gegevens van iemand op een website zetten (met foto en gegevens zoals geboortedatum e.d.) ?Een oom en tante van mijn man zijn bezig met een stamboom op internet, en plaatsen daar zonder toestemming van ons onze gegevens op (en gegevens die wij niet geplaatst willen hebben). Ze zijn niet voor rede vatbaar en vinden dat een stamboom waarheidsgetrouw moet worden opgemaakt, of wij dat nu leuk vinden of niet.

Wij zijn niet tegen die stamboom, maar willen er wel inspraak in hebben, en als zij dat niet toestaan willen wij niet dat onze gegevens op die stamboom op internet geplaatst worden.

T is welliswaar een site waar alleen leden toegang hebben, maar dat zijn niet alleen directe familieleden maar ook verre familieleden die helemaal geen bloedlijn zijn.Graag advies van iemand die hier iets over kan zeggen vanuit de wet.Al vast bedankt!

Weet niet of dit goed staat hier, anders moet één van de moddies het maar verplaatsen! :wink:Gr.

Nicole

In wezen kun je er niet zo heel veel aan doen.

Tenzij ze jullie om die gegeven vragen en zij ze dus nog niet hadden.

Veel info is gewoon openbaar en mag dus ook openbaar gebruikt worden.

Ik heb het dan over naam/geboortedatum en voorouders.Jullie adres bijvoorbeeld mogen ze niet zomaar publiceren zonder jullie toestemming.Mijn moeder haar stamboomgegevens stonden ook op internet, wist zij niets van. Bleek door een ver familielid die zij niet eens kende op internet te zijn geplaatst, ze had alle legitieme info in geboorteregisters en gemeente archieven gevonden.

Haar bronnen waren dus al openbaar.

toevoeging…er is meer openbaar dan je denkt. Zo heeft Ruud onlangs een site gevonden waarop hij precies kon zien hoeveel mensen met een bepaalde achternaam in welke woonplaats wonen.

Nou hebben wij voor het oosten geen unieke naam, maar voor het westen wel. Zijn broer stond tot vorig jaar april keurig vermeld als enige inwoner met die naam in Hazerswoude-Rijndijk en was keurig na zijn verhuizing weer afgemeld.

Nu blijken wij dus de enige in Utrecht te zijn met die achternaam, we vonden het wel frappant dat zulke info dus gewoon door iedereen te vinden is.

Wat betreft gegevens weet ik niet zeker of het wel of niet mag zonder toestemming, maar een foto waar jij alleen op staat mag nooit zonder toestemming geplaatst worden dacht ik.Op Wikipedia kun je het één en ander lezen over portretrecht. http://nl.wikipedia.org/wiki/Portretrecht

Bedankt voor de info. zover…

Adressen telefoonnummers etc mogen niet geplaatst worden zover ik weet, registers zoals geboorte, trouw etc van gemeenten worden pas na verloop van (ik meen 30 jaren) openbaar! Dus nee ook geboortedata etc mogen niet ‘zomaar’ geplaats worden!*bel desnoods even naar je eigen gemeente :wink: alleen instanties ala deurwaarders etc mogen in het GBA bv kijken… je kunt niet zomaar binnenlopen en vragen of je even gezellig een middagje in de archieven mag neuzen :angel: *

We hebben een probleem gehad op het werk waar gegevens over medewerkers op een website geplaatst werden. Hier was door de juristen uitgezocht dat de naam en geboortejaar (dus niet geboortedatum!) openbaar gezet mogen worden. Adresgegevens mag volgens mij niet en foto’s lijkt me ook niet, maar dat weet ik niet zeker, omdat dat bij ons niet van toepassing was. Misschien kun je een compromis sluiten met je oom en tante? Succes ermee!Liefs,

Winnie

Een echte wet voor privacy is er (nog) niet in nederland. Wel is er een wet bescherming persoonsgegevens voor instanties/bedrijven e.d.

Maar ook dit gaat meer over de verwerking van de gegevens dan wat anders.De Wbp is niet van toepassing op gegevensverwerking voor persoonlijk of huiselijk gebruik. Deze eenvoudige bestanden hoeven dus niet aangemeld te worden.Een stamboom die iemand maakt van zijn/haar famillie KAN dus onder de catagorie persoonlijk gebruik vallen, ook als deze op een persoonlijke website van deze of geen word gepubliceerd.Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een website vindt je informatie en antwoorden op vragen over de bescherming van je persoonsgegevens. (maar ook weer in het algemeen over overheids instanties/bedrijven.)

Meer over het CBPEventueel kan je informatie inwinnen bij een juridisch loket bij jou in de buurt wat je eventueel aan stappen kan ondernemen.suc6!

Bron:

Door ICT-jurist Arnoud Engelfriet (blog, contact). Informatie mag vrij verspreid worden.

PortretrechtHet veiligste lijkt om al je foto’s en afbeeldingen zelf te maken, en nooit een standbeeld of schilderij van een ander op de foto te zetten. Er is echter nog een ander aspect waar je bij gebruik van foto’s op Internet rekening mee moet houden. Het gebruik van een portret mag namelijk niet zomaar: hiervoor geldt het portretrecht. Een portret betekent overigens niet alleen maar een foto van het gezicht. Zo gauw iemand herkenbaar op de foto staat, is de foto een portret, dus ook als er een zwart balkje over de ogen staat.Maar ergens in een massa in een voetbalstadion als stipje op de foto is uiteraard niet voldoende.Soorten portretten

Naar Nederlands recht zijn er twee soorten portretten: de portretten in opdracht, en de portretten niet in opdracht. Een portret in opdracht mag alleen worden gepubliceerd met toestemmingvan alle geportretteerden. Een portret dat niet in opdracht is gemaakt, mag zonder toestemming worden gepubliceerd. Wel moet de publicist rekening houden met de belangen van de gefotografeerde persoon. Als deze een redelijk belang heeft tegen publicatie, dan mag de foto niet gepubliceerd worden. Een foto van een professioneel model mag dus bijvoorbeeld niet worden gepubliceerd, omdat deze hier normaal geld voor vraagt. Ook foto’s van het naaktstrand mogen niet worden gepubliceerd zonder toestemming, want niet iedereen die daar komt wil de foto’s van zichzelf terugzien in de krant of op Internet.Privacy-belang

Op Internet doet het probleem zich nogal eens voor bij hobbyclubs en scholen. Die maken foto’s van activiteiten en publiceren die op hun website. Op die foto’s zijn dan vaak de kinderen die meedoen aan die activiteiten duidelijk herkenbaar. Niet alle ouders stellen hier prijs op. Als de ouders een redelijk belang hebben, kunnen ze publicatie van de foto’s verbieden. Bij foto’s van het dagje uit in het zwembad of zo, en ook bij scholen met asielzoekers of ondergedoken kinderen kom je al snel aan zo’n redelijk belang.Sommige scholen hebben protocollen ontwikkeld over wat ze wel niet op hun website zetten. In een dergelijk protocol wordt bijvoorbeeld afgesproken dat ouders kunnen protesteren tegen publicatie van een foto, waarna deze wordt weggehaald, of dat de schoolleiding aan de ouders van alle geportretteerde kinderen toestemming vraagt alvorens deze te publiceren.----

Persoonsgegevens op Internet

Categorieën

Privacy

Zie ook

Anonimiteit en privacy op het Internet

Elektronisch briefgeheim: de stand van zaken

Wat weten ze allemaal over mij?

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is de belangrijkste wet over persoonsgegevens, informatie zoals naam en adres. Verwerking van persoonsgegevens mag alleen als de betrokkene geïnformeerd is over wat er met de gegevens gebeurt. Er zijn uitzonderingen voor bijvoorbeeld mailinglijsten, forums of privé-netwerken.Er bestaat in Nederland geen algemene “wet op de privacy”. Er zijn diverse wetten die elk een bepaald aspect van de privacy in Nederland regelen. De belangrijkste en bekendste wet is de Wet Bescherming Persoonsgegevens.De Wet Bescherming Persoonsgegevens regelt onder welke voorwaarden persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaald individu. Omdat bijvoorbeeld een e-mailadres ook een persoonsgegeven is, heeft deze wet ook de nodige implicaties voor Internet-aanbieders en -gebruikers. Zo is het publiceren van e-mailadressen op een website niet zomaar toegestaan. Maar ook bijvoorbeeld de familiestamboom mag niet zomaar op Internet.

Ik doe stamboom onderzoek en weet dat gegevens pas na jaren openbaar gemaakt mogen worden. Ik neem aan dat datgene wat geldt voor archieven, ook geldt voor stambomen die in feite uittreksels zijn van die archieven.De openbaarheid van de registers van de Burgerlijke Stand is wettelijk beperkt.

Geboorteakten zijn openbaar na 100 jaar

Huwelijksakten zijn openbaar na 75 jaar

Overlijdensakten zijn openbaar na 50 jaarPersonal Ancestry File, het stamboomprogramma dat ik gebruik heeft een mogelijkheid om de gegevens van levende mensen te verbergen. Die personen worden dan getoond als ‘living’ zonder verdere naam/gegevens. Misschien is dat een oplossing voor hen, dan kunnen ze toch de hele stamboom publiceren én de privacy van de levenden beschermen.Voor je overige vragen zou ik even bellen met de wetswinkel of jurofoon.

Dank jullie allemaal.

Krijg helemaal geen gehoor nu meer bij die ‘oom en tante’ en ik weet dat de gegevens er nog gewoon op staan. Heel irritant vind ik zelf.

De reactie die ik kreeg was: een stamboom moet waarheidsgetrouw zijn en dus moesten wij niet zeuren om een ex die wij er niet op wilden. Terwijl zij ben een bepaald familie lid honden als kinderen hadden aangemerkt en bij een ander lid de biologische vader niet vermeldde terwijl de vader die er nu als vader staat niet de biologische vader is. En dat stuitte ons zo tegen de borst, dat er met 2 maten gemeten wordt.

Maar met jullie info kan ik weer wat meer!

Bedankt!