Onderzoek naar terugplaatsing één embryo bij IVF

donderdag, 09 februari 2006Maastrichts onderzoek gepubliceerd in Human Reproduction: Single Embryo Transfer alleen geschikt voor geselecteerde patiëntenVoor het eerst is er serieus onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om tweelingzwangerschappen en -geboorten na In Vitro Fertilisatie (IVF) behandeling te voorkómen. De conclusie uit deze studie is dat om dit doel te bereiken, Single Embryo Transfer (het terugplaatsen van één embryo) zou moeten worden toegepast bij alle patiënten, ongeacht de embryo kwaliteit en leeftijd. De consequentie van een dergelijke strategie is echter een relatief sterke daling van het zwangerschapspercentage. Maastrichtse onderzoekers pleiten er echter voor een dergelijke Single Embryo Transfer-strategie enkel toe te passen in een geselecteerde groep patiënten. Voor toepassing in een ongeselecteerde groep patiënten is deze toepassing, volgens hen, niet geschikt.

Het artikel In unselected patients, elective single embryo transfer prevents all multiples, but results in significantly lower pregnancy rates compared with double embryo transfer: a randomized controlled trial is gepubliceerd in het deze week verschenen februari-nummer van het gezaghebbende Gynaecologie-tijdschrift Human Reproduction. De auteurs zijn clinici en onderzoekers van het academisch ziekenhuis Maastricht en van de Universiteit Maastricht.

Het onderzoek omvatte 300 patiënten en laat zien dat het zwangerschapspercentage beduidend lager was na de terugplaatsing van één embryo in vergelijking met de terugplaatsing van twéé embryo’s (21% versus 40%) indien de keuze voor een of twee embryo’s bepaald werd door het lot en niet door de embryo kwaliteit en leeftijd van de vrouw. Na afloop van de gehele IVF-behandeling (maximaal 3 of 4 cycli) bleek het zwangerschapspercentage in beide groepen even hoog te zijn: 62%. Het tweeling-zwangerschapspercentage na Single Embryo Transfer werd teruggedrongen tot 0% in vergelijking met 21% indien twee embryo’s werden teruggeplaatst. Indien slechts één embryo zou worden teruggeplaatst bij een geselecteerd deel van de patiënten zou dit betekenen dat het tweeling zwangerschapspercentage van de hele groep IVF patiënten gereduceerd zou worden tot 13%.De conclusie van de studie is dat om tweelingzwangerschappen te voorkómen, Single Embryo Transfer toegepast zou moeten worden bij alle patiënten, ongeacht de embryo kwaliteit en leeftijd. De consequentie van een dergelijke strategie is echter een relatief sterke daling van het zwangerschapspercentage. Op dit moment lijkt een Single Embryo Transfer beleid niet geschikt voor toepassing in een ongeselecteerde groep patiënten, maar het moet worden toegepast in een geselecteerde groep patiënten.