kinderopvang 2012

Door alle negatieve verhalen in mijn omgeving over de kinderopvangtoeslag ben ik eens een zoektocht begonnen op internet… maar zie ik nu werkelijk dat als je 3 kinderen onder de 4 jaar hebt je niet meer dan 230uur vergoed krijgt?Dat zou dus betekenen dat je niet meer dan 2 kinderen op de KDVopvang mag hebben (en als je full time werkt zelfs maar 1 kind?) En met 1 kind op de KDV is je toeslag op voor de naschoolse opvang?Ik hoop dat ze gemiddelden nemen, want we krijgen een overlap van 2 maand met onze kinderen, dan heb ik er 3 tegelijk op de creche, dus ga ik echt over de 230 uur heen :silenced:

Die 230 is per kind.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0017321/geldigheidsdatum_19-08-2011#Hoofdstuk2_Paragraaf1_Artikel8a

Momenteel kunnen ouders per kind per maand 230 uur declareren per soort kinderopvang. Dit wordt 230 uur voor alle soorten kinderopvang samen.


http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/verandering-kinderopvangtoeslag-vanaf-2012


Dan heb ik dit stukje verkeerd gelezen :wink: