keuze maken tussen verschillende onderwijs-stijlen

Het duurt nog even, maar onze oudste wordt in oktober 2011 4 jaar, dit houd in dat we nu na moeten gaan denken over naar welke school hij zal gaan. We hebben hier de keuze uit een “Dalton” school en een "Rooms-Katholieke"school…heb met beide scholen contact gehad en we gaan daar in januari naar toe om te kijken wat ons het meeste aanspreekt.Maar eigenlijk ben ik nu al wel benieuwd naar ervaringen van andere ouders (of misschien zelfs leraressen) Dus wat spreekt je aan van deze leerstijl of wat vind (je achteraf) toch niet zo prettig?

Hier duurt het nog veel langer, maar ik ben ook al aan het kijken… Er zijn namelijk drie scholen behoorlijk dichtbij en ze verschillen in van alles, zowel qua geloof als qua onderwijsstijl (ik vind Rooms-Katholiek geen onderwijsstijl ;)). Eén valt er sowieso af door het geloof, dus blijven er nog twee over: een openbare ‘traditionele’ school en een Rooms-Katholieke Dalton school. Ik wil volgend schooljaar bij allebei gaan kijken, maar ik vermoed dat we haar op de laatst genoemde in zullen schrijven (die spreekt me nu al het meeste aan, oa door de onderwijsstijl). Al lijkt de andere school ook behoorlijk vrij, dus die is zeker ook nog een optie. Daarom wil ik bij allebei gaan kijken, om te voelen welke sfeer er heerst ed.Ik heb zelf op een openbare Jenaplanschool (basisschool) en op openbare en katholieke ‘traditionele scholen’ (middelbaar onderwijs) gezeten en stage gelopen op Montessori-scholen en ‘traditionele’ scholen en op katholieke en openbare scholen.Op basis van mijn eigen ervaringen en op basis van hoe ik Jinthe nu ken en op basis van de indruk die de school zelf achter laat (of zal laten), ga ik een keuze maken. Hopelijk kan ik over een paar jaar zeggen dat die keuze ook de juiste was. :wink:

het is zo persoonlijk…

hier vielen scholen met godsdienstige grondslag niet per definitie af, maar wel als het geloof een te grote rol had (bidden op begin van les enz).Wat mij meteen opviel, vergeleken met ‘vroeger’ is dat veel openbare basisscholen naar elkaar toe zijn gegroeid; er zijn nog maar heel weinig scholen die nog helemaal traditioneel les geven, alles klassikaal. Bij bijna alle scholen wordt het traject dat leerlingen tegenwoordig afleggen op een of andere manier bepaald door de vorderingen van die leerlingen. Daarmee is er al veel minder verschil in schoolsystemen dan dat er vroeger was, toen Montessori en jenaplan en zo nog écht heel erg afweek van reguliere scholen.N zit dan ook op een openbare school die heel duidelijk bij verschillende onderwijs-stijlen heeft gespiekt en daar een eigen mengelmoesje van heeft gemaakt. Het is een school met een duidelijke pedagogische visie, maar die zich dus niet beperkt door één bepaald schooltype. Dat sprak mij erg aan, en bevalt tot op heden erg goed (maar het is nog iets te vroeg om er echt over te oordelen denk ik).Hier speelde verder bij mijn beslissing de grootte van de school mee, de ligging, hoe gemeleerd de kinderen zijn die op school zitten (niet alleen maar witte rijkeluiskindjes…), het gevoel als je in de school rondloopt,

en op de eerste plek helaas: waar was er plek…

Veel succes met bepalen van jullie keuze!

hier een openbare school die ontzettend ouderwets geordend en klassikaal les geeft… goed voor Peet, niet voor het gemiddelde kind en aangezien wij 4 kinderen hebben, zochten wij dus wel een school passend bij een gemiddeld kind, dus met van alles iets.Hebben we nog een openbare school die geent is op zelf ontplooing door kunst, sport en cultuur… niks wat bij ons als ouders en onze levenswijze past. We vinden het wel belangrijk, maar niet het element waar onderwijs om zou moeten draaien.Dan een Christelijk Dalton school… Christelijk stond ons ietwat tegen, zeker toen het erg aanwezig bleek en Dalton onderwijs is wederom iets wat bij je kinderen moet passen, 2 scholen is geen optie en hoewel Dalton goed bij Niek past, past het niet bij el-strukto Peter.Dan een Christelijk school die vernieuwend onderwijs geef, ze hogen de fases elk half jaar op en werken dus niet zozeer met rapporten maar met niveaus en zo kan het zo maar zijn dat een kind van 7 bij een kind van 10 in de klas zit of andersom voor bepaalde lessen, want die gaan door elkaar…

Heb er niks mee, veel te onoverzichtelijk.Toen bleef alleen de roomskatholieke basisschool over… die doen dus een beetje van alles. klassikaal met verticale uren, creatief en sport komen regelmatig genoeg voor, ze werken met projecten, ze vragen veel zelfverantwoording, maar sturen ook genoeg aan.

De hele sfeer sprak ons aan en toen zijn we daar voor gegaan…

Ik ben een Montessori-fanaat in hart en nieren, dus hier geen enkele twijfel.Mij spreekt aan dat kinderen niet langs een gemiddelde lat worden gelegd. Zij mogen hun eigen lijn volgen, hun eigen ontwikkeling. Dat houdt wel in dat ze soms met rekenen een jaar voor lopen, en met spelling een half jaar achter.(volgens het Cito dan, want een kind kan niet achterlopen of voorlopen natuurlijk) Dat moet je als ouder wel los kunnen en durven laten, anders moet je er niet voor kiezen.Verder spreekt mij aan dat Montessori-onderwijs, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, erg gedisciplineerd is. Op deze scholen heerst rust, er zijn strenge regels, en dat moet ook wel, want rust is een voorwaarde om je te kunnen concentreren. En Montessori-onderwijs legt erg veel nadruk op omgaan met jezelf , anderen, en je omgeving. Er is veel respect, kinderen krijgen öuderwetse"normen en waarden mee.En dan, ook belangrijk, krijgen kinderen veel verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. En dat geeft hen een enorme voorsprong op de middelbare school.Niet iedere Montessori-school is hetzelfde, maar die van ons is echt geweldig vinden wij. (en gelukkig was ie ook nog eens vlak bij :wink: )