IVF en ICSI: wat is het?

Wat is IVF?De behandeling is kort te omschrijven als een bevruchting in glas wanneer je

de letterlijke benaming omschrijft. Het houdt natuurlijk wel wat meer in dan

alleen die bevruchting.

Om te beginnen zijn er verschillende ziekenhuizen met verschillende

protocollen en is er ook nog eens een verschil tussen transportklinieken en

volledige IVF klinieken.

Om te beginnen bij de klinieken; een transportkliniek verzorgt het gehele

traject tot en met de punctie waarna de ‘geoogste’ eitjes naar het IVF

laboratorium gebracht worden voor de bevruchting. Ook de zaaddonatie wordt

daar ter plekke gedaan, danwel wordt daar het donorzaad toegevoegt. De IVF

kliniek verzorgt een totaal traject. Vaak zijn dit de grotere ziekenhuizen

danwel academische ziekenhuizen.Wanneer IVF?Er zijn verschillende redenen om over te gaan tot een IVF behandeling. Was

dit vroeger alleen beperkt tot vrouwen die geen (werkende) eileiders hadden,

tegenwoordig is het ook gebruikelijk bij onbegrepen onvruchtbaarheid en dan

vaak na het toepassen van Intra Uteriene Inseminatie. Dit betekend dat er

steeds vaker en steeds meer paren/vrouwen mee in aanraking komen.De verschillende protocollen.Het lange protocol is het meest voorkomend binnen Nederland. Het lange

protocol houdt in dat eerst de natuurlijke cyclus wordt ‘gestopt’ met

medicatie. Dit kan al beginnen met het gebruik van de pil in de voorgaande

cyclus. De medicatie die bij het stilleggen van de natuurlijke cyclus

gekozen wordt verschilt per ziekenhuis en per persoon. De meestgebruikten

zijn, Decapeptyl per spuit of Synarel per neusspray.Nadat alles tot rust is

gekomen en er een menstruatie is geweest, wordt vervolgt met de stimulatie.

Dit wordt gedaan met bv GonalF (deze is in penvorm danwel per ampul te

bestellen), Menopur (ampul), Puregon (pen of ampul) of een andere variant

danwel combinatie van medicatie. Dit is het meest spannende stukje met de

meeste controles. Gedurende dit deel worden regelmatig follikelmetingen

gedaan om de groei en de hoeveelheid follikels te volgen. Dit luistert zeer

nauw. Gemiddeld groeien er meestal tussen de 4 tot 12 follikels en niet in

al deze follikels hoeven eitjes te zitten. Een (te) grote hoeveelheid

follikels mag prettig klinken (meer kansen) dit is echter absoluut niet het

geval! Er is dan kans op een zelden voorkomend syndroom OHSS genaamd. Dit

staat voor Ovarieel Hyper Stimulatie Syndroom en houdt feitelijk in dat er

een te grote hormoonactiviteit is in je lichaam. Het gaat hierbij om het

Oestradiol gehalte wat te meten is in het bloed. Tevens kan het ervoor

zorgen dat het bloed verdikt (trombose) waardoor bv bloedverdunners

noodzakelijk zouden worden. Tijdens de stimulatiefase is het dus zoeken naar

de gulden middenweg van voldoende follikels en niet teveel of te weinig.Het korte protocol wordt ook zo nu en dan voorgeschreven vaak bij vrouwen

die al lastiger te stimuleren zijn danwel ziekenhuizen die alles volledig in

eigen beheer hebben en dus ook een IVF laboratorium. Bij het korte protocol

is er minder controle binnen de stimulatie en de punctiedatum is in de

meeste gevallen niet flexibel en/of uit te stellen. Wel scheelt het in de

hoeveelheid medicatie die gebruikt wordt.Dan is er nog 1 uitzondering op de bovenstaande methodes. De IVF in de

natuurlijke cyclus. Deze wordt op dit moment slechts op proef gedaan in

Nederland. Hierin wordt er geen tot erg weinig stimulatiehormoon toegedient.

Er rijpen dus ook minder eitjes. Dit of deze eitjes worden ook met een

punctie uit de follikels gezogen en daarna in het lab bevrucht. Verder zijn

de stappen gelijk aan de reguliere IVF behandeling. Vaak worden er tijdens

deze methode ook meer pogingen gedaan dan de gebruikelijke 3 pogingen. De

kans op OHSS is uiteraard nihil maar ook de opbrengst is minder qua eitjes,

de kansen zijn niet kleiner uiteraard want indien de bevruchting goed is

komt de kans na de terugplaatsing overeen met de gemiddelde 20-25% per

cyclus. Wellicht dat deze methode in de toekomst vaker toegepast gaat worden

nadat de resultaten bekeken en beoordeeld zijn. Wanneer dit zal zijn is

echter nog niet bekend.De punctie.Het meest spannende en eigenlijk ook vervelendste stukje van de behandeling.

De meeste vrouwen (en soms ook mannen) zien nogal tegen dit deel op. Ook

hierin verschilt de methode die toegepast wordt per ziekenhuis. Als

voorbereiding op de punctie wordt 36-48 uur van tevoren de Pregnylinjectie

toegedient om de aanwezige eitjes te laten rijpen en los te maken van de

follikelwand. In de meeste gevallen wordt er een roesje toegedient per spuit

danwel infuus. Hiervan krijg je het gevoel ineens dronken te zijn. Het geeft

rust en ontspant en de kunst is je te blijven concentreren op je ademhaling.

Sommige ziekenhuizen doen ook een lokale verdoving in de vaginawand. Het nut

hiervan is nog niet helemaal duidelijk want of je nu de spuit van de

verdoving moet verdragen of de prik voor de punctie is alleen te baseren op

eigen ervaring. Eierstokken zijn uiteraard niet te verdoven.

In uitzonderlijke gevallen wordt er gewerkt met een korte narcose. Veel

vrouwen geven hier de voorkeur aan, echter aan iedere narcose kleven

nadelen. En het kan zelfs zeer gevaarlijk zijn. Terughoudendheid is dan ook

aan te raden. Een narcose is zeer slecht voor het lichaam, de medicatie is

zeer ongezond en weegt.vaak niet op tegen de korte duur van een punctie

(15-20 min incl voorbereiding). Echter een goede uitleg van het ziekenhuis

blijft noodzakelijk om ongerustheid weg te nemen, complicaties te voorkomen

en te bespreken. Laten we ook voorop stellen dat de meeste vrouwen achteraf

kunnen zeggen dat een punctie ze is meegevallen!ICSI.Wat houdt ICSI in?Een ICSI behandeling is voor het overgrote gedeelte gelijk aan een IVF

behandeling. Er wordt gestimuleert om eitjes te maken, er volgt een punctie

om ze buiten het lichaam te krijgen en pas daarna is er sprake van een ICSI

behandeling omdat de wijze van bevruchten anders is. Veelal wordt ICSI

toegepast omdat er te weinig goede zaadcellen zijn om een bevruchting tot

stand te brengen. Ook kan er voorafgaand aan een ICSI bv een MESA/TESE

behandeling bij de man noodzakelijk zijn wanneer bv een eerder gedane

sterilisatie niet ongedaan gemaakt kon worden.De bevruchting bij ICSI en IVF.In de meeste gevallen wordt na de zaaddonatie/MESA/TESE uit de beschikbare

zaadjes de besten uitgezocht. Deze zaadjes worden voor ICSI opgezogen in een

injectienaald welke weer ingebracht wordt in het eitje. Op deze wijze is de

bevruchting een feit. Bij IVF worden enkel eicellen en zaadcellen

samengevoegt in een pertrischaaltje en moeten ze zelf zorgen voor de

bevruchting.

Daarna is echter weer de natuur aan zet. Dit geldt evenzo voor een IVF

bevruchting! De combinatie van het zaadje en het eitje staat niet garant

voor een perfecte embryo. Veelal wordt in Nederland 2 dagen gewacht om te

bekijken of er delingen plaatsvinden. De cellen die ontstaan gaan zich

vermenigvuldigen, 2 worden er 4, 4 worden er 8, 8 worden er 16 etc. In de

meeste gevallen is er op deze tweede dag een embryootje ontstaan van 8 - 10

cellen. Op het einde van dag 2 of op het begin van dag 3 wordt er een

terugplaatsing afgesproken. De kwaliteit van een embryo wordt niet alleen

afgemeten aan de hoeveelheid ontstane cellen maar ook of er fragmentatie

optreedt. Fragmentatie is nadelig voor de kwaliteit. Hoe minder hoe beter

geldt in dit geval terwijl qua delen juist hoe meer hoe beter geldt! Toch is

hieraan weinig af te leiden mbt de kansen op het ontstaan van een

zwangerschap. Veel vrouwen met een matige tot slechte kwaliteit embryo’s

zijn wel degelijk zwanger geworden en hebben een kindje voldragen en gezond

ter wereld gebracht! Laat je dus niet ontmoedigen of juist te zeer

bemoedigen door de kwaliteit van de ontstane embryo’s. De natuur blijft

samen met geluk de grootste factor in het proces.De terugplaatsing.Allereerst is de terugplaatsing vooral een emotioneel gebeuren. Je bent

daarna ‘een beetje zwanger’! Een feestelijk moment want zover is de

behandeling al geslaagt! Daarvoor moet echter wel, indien die keuze er is,

gekozen worden voor een enkele of dubbele terugplaatsing. Vaak erg lastig

want het is verleidelijk om er 2 terug te laten plaatsen. Echter overleg dit

erg goed met de behandelend arts! Een tweelingzwangerschap brengt vaak

complicaties met zich mee, maar ook de kwaliteit van de embryo’s en de

leeftijd van de vrouw zijn allemaal zaken die goed besproken moeten worden.

Geen keuze die pas op het allerlaatste moment besproken dient te worden. Bij

voorkeur (eigen ervaring vooral ook) bespreek je dit samen met partner en

arts voor aanvang van de hormoonbehandeling. In alle rust en zonder de

invloed van de hormonen.

Vanaf het spuiten van de Pregnyl voor de punctie tot en met het moment van testen (of tot een menstruatie doorkomt) wordt er meestal een extra ondersteunend hormoon gebruikt. Soms is dit de Pregnyl in een soort onderhoudsdosering die gespoten wordt, en in andere gevallen is het een vaginaal in te brengen capsule Progestan/Progynova. Deze hormonen zorgen ervoor dat het baarmoederslijm in stand blijft en zo optimaal is voor een innesteling van de embryo('s). Ook zorgen ze vaak voor een soort zwangerschapskwaaltjes als misselijkheid en stemmingswisselingen. Het enige wat dus uitsluitsel biedt (zeker wanneer Pregnyl gebruikt wordt!) is een zwangerschapstest. De Pregnyl kan zelfs voor een ‘vals positieve’ test zorgen. De uitwerktijd van de Pregnyl is ongeveer 10-14 dagen. Houdt hier dan ook rekening mee en probeer niet te snel te testen. Wat ook wel eens voor wat rust zorgt is het bestellen van veel goedkope testen om zelf na te gaan wanneer de Pregnyl is uitgewerkt. Al is het alleen maar om tegemoet te komen aan de testdrang.

De wachtweken na de terugplaatsing worden vaak ook als het moeilijkste stuk van de behandeling gezien. Er is niets meer wat gedaan kan worden, wat er binnen in je buik gebeurd is niet zichtbaar en de onzekerheid is soms slopend. Vrije dagen nemen kan prettig lijken, maar kan ook zorgen voor meer tijd om aan het proces te denken, wat extra stress oplevert. De enige tip hiertegen is dan ook; zorgen dat je leuke dingen gaat doen, afleiding proberen te vinden en zijn er stemmingswisselingen, geeft eraan toe! Zin in een dagje afsluiten van de dagelijkse sleur, huildag, borreltje nemen? Doe het! Af en toe een borreltje kan nog geen kwaad omdat er nog geen bloedband met de baby is dus als er een verjaardag is en niemand weet waar je staat in de behandeling en wil je niet dat ze het weten, drink rustig dat borreltje en een schuldgevoel is niet nodig. En die huildagen kunnen opluchten, probeer er alleen niet in te blijven hangen. Gezond egoïsme mag gerust want het is stressvol (geweest) en opkroppen is nog slechter.Verzekeringskwesties.Telkens worden er weer wijzigingen aangebracht in de voorwaarden van de

huidige ziektekostenverzekeringen. Om hierbij extra stress te voorkomen is

het verstandig voor het beginnen met behandelingen contact op te nemen met

de verzekering. Wat zijn de geldende voorwaarden voor vergoedingen van

medische handelingen en medicatie die gevolgt gaan worden? Is er de

mogelijkheid een machtiging te krijgen voor de apotheek die de medicatie

gaat verstrekken? Wanneer wordt iets gezien als een behandeling? Is dit bij

aanvang van de medicatie of is dit wanneer er een punctie is/wordt

uitgevoerd? Allemaal vragen en zaken die het beste op voorhand geregeld

kunnen worden om zo vervelende situaties bij bv een apotheek te voorkomen.

De medicatie is dusdanig kostbaar dat het ‘even’ voorschieten geen leuk

vooruitzicht is! Ook de veranderde regels mbt vergoeding van de eerste

IVF/ICSI vraagt om meer navraag. Soms is de aanvullende verzekering genoeg

om dit te dekken en soms loont het zich om bij het eerste vermoeden van

vruchtbaarheidsproblemen alvast aanvullend te gaan verzekeren. Dit omdat

acceptatie een groot probleem wordt als reeds geconstateerd is dat IUI of

andere vruchtbaarheidsbehandelingen noodzakelijk worden. Ook is het raadzaam

alvast te kijken naar vergoedingen op het vlak van bv reiskosten. Deze

worden vaak tot een bepaald maximum vergoed door de verzekeraar. Achteraf

kan dit ook nog terug gevraagt worden via de inkomstenbelasting! Dit wordt

vaak vergeten, maar alle medische kosten die gemaakt worden mogen worden

opgevoerd! Let wel op de drempelbedragen die gehanteerd worden en vaak loont

het zich om in het jaar dat de behandelingen hebben plaatsgevonden een

belastingconsulent (via de Bond bv) in te schakelen om toch zoveel mogelijk

de kosten terug te krijgen of te verrekenen.Emotionele momenten.Vruchtbaarheidsbehandelingen van welke soort of in welke vorm dan ook zijn

belastend! Het lichamelijke wordt al gauw voor lief genomen en is

overkomelijk. De pijn duurt vaak kort en men weet waarvoor onderzoeken en

handelingen noodzakelijk zijn. Complicerende factoren kunnen bv misbruik

situaties vanuit het verleden zijn maar ook werkgevers die niet accepteren

dat er na een punctie niet gewerkt kan worden brengen extra stress met zich

mee. Ook de directe omgeving is erg belangrijk. Is deze meevoelend, of wordt

er juist gezegt; niet zeuren je weet waar je aan begon! Allemaal zaken die

meespelen in de vaak al zo zware periode. Houdt altijd voor ogen dat er

onbegrip is en blijft bestaan helaas. Dit kan er voor zorgen dat een ieder

voor zichzelf de keuze maakt aan wie er wel en aan wie er niet medegedeeld

wordt dat er een behandeling loopt of gestart gaat worden. Werkgevers vooral

hoeven niet van alles op de hoogte gehouden te worden. Wanneer dit wel

gedaan wordt dienen zij altijd de gegeven informatie voor zichzelf te

houden!! Het is vertrouwelijk en dit moeten zij respecteren! Wanneer er

problemen door ontstaan mag altijd de bedrijfsarts worden ingeschakeld. Ook

zullen de ziekenhuizen iemand stand by hebben van maatschappelijk werk voor

een vertrouwelijk gesprek. Dit kan voor 1 van de partners zijn maar aan te

raden is dit gezamelijk te doen. Omdanks dat de lichamelijke impact voor de

man vaak minimaal is zal hij ook geestelijk 100% betrokken zijn in het

traject. Dit kan voor veel frustraties binnen de relatie zorgen en wanneer

je hier niet op bedacht bent kan het de relatie kapot maken. Dus alles wat

er besloten moet worden, wat verwerkt moet worden is een gezamelijke zaak.

Cryo’s.Er is nog een vorm van een vervolg op een IVF en ICSI behandeling. Wanneer er genoeg goede, sterke en kwaliteits embryo’s zijn ontstaan is het mogelijk deze in te vriezen. Laten we voorop stellen dat dit niet vaak gebeurd. De kwaliteit moet dusdanig zijn dat de embryo’s de invries en ontdooi procedure overleven. Dit is dus superzwaar voor ze en het succespercentage bij het ontdooien is ongeveer 50%. Van de vier ingevroren embryo’s redden het er dus maar 2 ondanks dat ze echt alleen de besten invriezen. Wanneer het tot een terugplaatsing komt zijn de kansen vergelijkbaar tot ietsje minder dan met ‘verse’ embryo’s. Tevens zijn de wachtweken verlengt. Ipv de gebruikelijke 2 weken moet gerekend worden op 3 weken. Dit is omdat ze er langer over doen om in te nestelen. Vaak zorgt de gebruikte medicatie (Progestan/Progynova) voor een uitstel van de menstruatie omdat deze het baarmoederslijm in stand houdt.

Let ook bij een cryobehandeling op de voorwaarden van de verzekering. De kosten zijn natuurlijk vele malen lager dan een volledige behandeling en de meeste verzekeringen vergoeden slechts bij het ontstaan van een zwangerschap. De gemiddelde cryobehandeling kost tussen de 250-300 euro en is meestal wel zelf te bekostigen. Dit wordt ook vaak aangeraden want sommige verzekeraars rekenen het als volledige poging!

Links etcmet dank aan Ruud; naammet dank aan Bianca81; umcgalgemene link; fertiliteit NVOG

kruispunt? haha , maar toch gewoon de site van het umcg? ( academisch ziekenhuis te groningen?)Nou ja, ik las mijn naam en dacht kruispunt ik snapte em even niet,sorry :oops:

:oops: oeps ik zal ff het naampje veranderen!

Update mbt progesterongebruik.

Hier even de link waar het instaat; http://www.fertimagazine.nl/content/behandelingen/ivf.htmen het stukje wat daarover gaat;Rijping baarmoederslijmvlies

Het vierde hormoon, Progesteron, ondersteunt de rijping van het baarmoederslijmvlies. De toediening start meestal vanaf de punctie. Als de vrouw zwanger is, gaat het gebruik vaak door tot de twaalfde week van de zwangerschap. Progesteron wordt geproduceerd door het gele lichaam (corpus luteum) dat zich uit het eiblaasje ontwikkelt. Bij een IVF-behandeling blijkt extra toediening van Progesteron belangrijk om het hele lichaam te ondersteunen.Gabriela Dias Pereira, fertiliteitsarts

Volgens mij komt dit aardig overeen met PGD, een optie die wij hebben gekregen. PGD houdt in: pre-implantatie-genetische-diagnostiek. Tot een bepaald punt komt het overeen met IVF, alleen wordt nu het embryo getest op een erfelijke ziekte (in ons geval SMA), en twee gezonde vruchtjes zouden dan terug geplaatst worden. (meer info is hier te vinden: http://www.freya.nl/folder13.htm )Op zich is dit een methode die me best aanspreekt, je weet zeker dat je een gezond kindje krijgt. Maar er gaat dan wel een heel traject aan vooraf, en je komt op een wachtlijst te staan, die ook nog eens niet kort is ook… Omdat wij normaal gesprken helemaal geen problemen hebben met zwanger worden zijn we er nog niet uit wat we gaan doen. We zijn de voor en nadelen tegen elkaar aan het afwegen. Bij een gewone zwangerschap zouden we een vruchtwaterpuctie of vlokkentest kunnen laten doen, en een zwangerschap met SMA af laten breken. Nog een kindje verliezen aan deze vreselijke ziekte is voor ons geen optie.Heeft iemand van jullie al ervarig met IVF? Hoe ervaren jullie het?

Roheryn, dan kun je misschien beter een heel stuk lezen bij het IVF ICSI topic daar staan de ‘echte’ ervaringen en daar kun je ook prima je mogelijke vragen kwijt hoor. Iedereen daar mijzelf incl willen graag helpen. De keuze zullen we natuurlijk nooit voor je kunnen maken maar we kunnen wel helpen met brainstormen min of meer. Bv hoe ‘zwaar’ een IVF poging wordt ervaren hoe groot de kans is dat jullie weer een kindje met SMA krijgen? Dat afwegen tegen de best mogelijke embryo middels IVF tegen mogelijkerwijs meerdere abortussen na puncties. Nu ja je hebt je er vast ook al flink in verdiept dus kom maar meeschrijven in het topic zou ik zeggen!Ow en wat heel misschien ook een optie is, zou Belgie wat zijn? Vooral mbt de wachtlijst en de ervaring daar met PGD. Ow aangezien je makkelijk zwanger wordt zul je ook mee moeten wegen wat je wilt met de kans op een meerling. En tja ik zit natuurlijk aan een heel andere kant van het verhaal en zou een abortus niet willen laat staan meerdere (uiteraard de uitzonderlijke gevallen daargelaten dat bv een kindje ook een heel ernstige ziekte zou hebben) dus hoe kijk je daar tegenaan, want om bv 6 keer in een jaar zwanger te worden en dan een abortus te moeten doen omdat de punctie niet goed is lijkt me misschien nog wel zwaarder dan een IVF traject.

Hallo dames,Ik heb al het één en ander gelezen over de IVF/ISCI. wij gaan eind volgende week starten met de voorbereidingen voor deze behandeling. Het lijkt me erg leuk om met jullie reacties te kunnen delen. Ik ken jullie nog niet maar ik hoop dat ik hier wat steun en tips kan vinden tijdens onze reis om zwanger te worden. Als jullie nieuwschierig zijn naar ons verhaal; dat heb ik al geschreven bij even voorstellen!Groetjes,

Priscilla

Dat is nog eens een duidelijke uitleg!Is er hier op de site ook zo’n uitleg te vinden over IUI of een site waarin dat duidelijk verteld wordt? Met de zoekfunctie krijg ik niet gevonden wat ik zoek…

Ik kan eens vragen of er dames zijn die dat stukje willen schrijven. Er zijn er meerdere mee bezig in dit http://www.kindjeopkomstforum.nl/viewtopic.php?t=20888 topic.

Daar kun gerust al heeeel veel van je vragen kwijt.

Maar zoals ook voor IVF tegenwoordig geldt er zijn verschillende manier van IUI behandelingen. Verschillende soorten hormonen die gebruikt worden, met of zonder ‘opwerken’ van de zaadjes etc.

Ligt dus vooral aan je ziekenhuis en voorgeschiedenis meestal hoe ze gaan behandelen. Succes alvast! :thumbup:

@pris wrote:

Hallo dames,Ik heb al het één en ander gelezen over de IVF/ISCI. wij gaan eind volgende week starten met de voorbereidingen voor deze behandeling. Het lijkt me erg leuk om met jullie reacties te kunnen delen. Ik ken jullie nog niet maar ik hoop dat ik hier wat steun en tips kan vinden tijdens onze reis om zwanger te worden. Als jullie nieuwschierig zijn naar ons verhaal; dat heb ik al geschreven bij even voorstellen!Groetjes,

Priscilla
Succes ermee en als wat wil weten, laat maar weten. :stuck_out_tongue:

Emotioneel kan het best zwaar zijn…maar te doen, zeker als je wens heel groot is…

Hallo allemaal,

Mijn man en ik proberen al anderhalf jaar een kindje te krijgen, maar helaas zonder resultaat. Nu blijkt dat wij niet vooraan in de rij stonden toen ze vruchtbaarheid gingen uitdelen: ik heb PCO en mijn man heeft erg zwak zaad. Vorige zomer zijn wij hier achter gekomen en onze wereld stortte in. We hebben niet opgegeven en nu komen wij gelukkig nog in aanmerking voor ICSI, volgende week zet ik mijn eerste spuit… erg spannend allemaal!Ik ben erg benieuwd naar ervaringsverhalen van lotgenoten die ook binnenkort beginnen met Decapeptyl, of van lotgenoten die dit onlangs hebben meegemaakt. Wij hebben het de buitenwereld niet verteld en op mijn werk heb ik het heeeeeeel vaag gehouden, alleen verteld dat ik binnenkort een paar keer naar het ziekenhuis moet. Het hele baby-gebeuren is al niet meer van ons tweetjes, we willen het toch nog zo veel mogelijk van ons proberen te houden. Ik hoop zo dat het een beetje snel wilt lukken…Graag hoor ik van iemand… groetjes Michelle

Hallo Michelle,Ik had al gelezen dat je het advies had gekregen om bij de meiden van de IVF/ICSI mee te komen kletsen.

Echter je zit nu in een “verkeerde” toppic, toppic IVF/ICSI deel 12 moet je nemen.

Hier kan je steun krijgen, geven, vragen stellen en gewoon je ervaringen vertellen.Ik ben overigens mama geworden van Jeroen, deze is via de 3e IVF verwekt!Succes!Groetjes,

Monique

Hoi Monique,Gefeliciteerd met je/jullie zoon! Geweldig nieuws!!

Ik ben nog nieuw hier, dus ben nog een beetje zoekende :oops: . Bedankt voor e hulp en steun!Groetjes Michelle

hallo,ik heb een zoontje van 2 jaar maar wil nog een baby en me vriend ook nu wil ik volgende week stoppen met de pil (microgynon 30) weet toevallig iemand hoelang de uitwerktijd is van die pil?want ik wil graag snel zwanger worden voordat mijn zoontje ouder word en ik problemen met hem krijg.

hopelijk kan iemand mij helpen.groetjes

sandy

eh…denk dat je niet helemaal bij het juiste topic zit hoor!

Misschien kun je beter verhuizen naar ‘zwanger worden’ en dan bij de ‘gestopt met sept 2008 ofzo?’…hier weinig aansluiting denk ik!Maar om toch even op je vraag terug te komen, je cyclus zal misschien wat op gang moeten komen maar kan ook meteen weer in orde zijn. Hoop dat het zo snel zal gaan als je wilt zodat ‘de problemen’, niet op zullen spelen…

ooh ok dankjewel ik zal de volgende keer beter kijken waar ik hem moet zetten heel erg bedankt.groetjes