Inbakeren - tekst van een lezing van Gonneke v Veldhuizen

Ik kwam deze tekst tegen, van een lezing gedaan door Gonneke v. Veldhuizen over inbakeren. Gonneke is lactatiekundige en heeft een website Edit beheer: link verwijderd (helaas is het zo dat verkoop commercieel is ongeacht jouw zeer goede bedoeling) (ze heeft een webwinkel, maar met puur op BV gerichte dingen zoals gentiaan violet enzo… dus ik weet niet in hoeverre het als commercieel gezien wordt… Aangezien ze ook artikelen schrijft bedoel ik het als de bronvermelding waarin onderaan dit stuk naar wordt verwezen…Het is een zeer uitvoerige tekst over inbakeren, herkomst, waarom, voor wie en het nut/de noodzaak ervan, natuurlijk in relatie tot BV en trouwens ook het normale reageren en het algemeen welbevinden van een kind.Voor iemand die denkt over inbakeren wel nuttige info denk ik! Ik zou alleen niet weten onder welk kopje ik het moest plaatsen, dus dan maar in de huiskamer!


INBAKEREN
wat en hoe
waarom wel of niet

Tekst van een lezing door Gonneke van Veldhuizen - Staas, IBCLC
maart 2002
inleiding Inbakeren is in veel culturen en tijden een veel gezien gebruik. In Nederland is het in het begin van de vorige eeuw in onbruik geraakt, maar sinds enkele jaren is het begonnen aan een rentree.

Wat is inbakeren Inbakeren is het meer of minder volledig en meer of minder strak inwikkelen of inpakken van een kind in doeken

Hoe worden kinderen ingebakerd

Er zijn verschillende manieren variërend van losjes in foetushouding in een omslagdoek gerold tot stijf en strak met gestrekte ledematen onbeweeglijk in strakke doeken die worden vastgespeld of vastgeplakt.
veel ouders wikkelen van nature losjes een omslagdoek om hun kind als hij even wordt neergelegd. Zo blijft hij warm en voelt hij zich niet zo verloren in de grote ruimte
in de zorg voor baby’s die verslaafd ter wereld komen en te vroeg geboren kindjes wordt een methode gebruikt die de handjes bij het hoofdje houdt en die de beentjes speelruimte laat; het kind ligt hierin op een manier die te vergelijken is met de houding die een kind heeft in een draagdoek (liggend)
een veel gepropageerde methode voor baby’s die vaak huilen, vaak willen drinken, vaak wakker worden, kortom zich niet gedragen zoals hun ouders verwachten, is het strak en gestrekt inbakeren met losse doeken of een kant en klaar set van doeken met sluitmogelijkheden. Deze methode doet sterk denken aan een dwangbuis voor lastige of agressieve psychiatrische patiënten.

Waarom worden kinderen ingebakerd

Kinderen worden om diverse redenen ingebakerd. Doorsnee doel is het verminderen van prikkels, waardoor het kind rustig wordt.
citaat uit Pacco site:

Inbakeren: waarom wordt het gedaan?

Meer van minder
Hoewel sommige kinderen goed met onregelmatigheid in slapen en drinken om kunnen gaan, leidt dit bij anderen tot oververmoeidheid en jengelgedrag. Menig kind vertoont overactief gedrag door onderliggende vermoeidheid. Ze worden hongerig naar meer en lijken maar kort tevreden te zijn met iets. De ouder heeft niet altijd in de gaten dat er in feite meer van minder nodig is. Ongemerkt wordt een ‘vermaakprogramma’ aangeboden en wordt het kind steeds in slaap geholpen in plaats van uit zichzelf in slaap te vallen.Meer van minder, wat wordt hiermee bedoeld? Er valt veel te zeggen over het meer van minder wat de zintuigindrukken betreft. Denk hierbij aan alles waaraan het kind wordt blootgesteld wat betreft uitstapjes, speelgoed, radio, televisie, geluid en dergelijke. Voor de zuigeling betekent het tevens minder vaak maar langer slapen en minder vaak maar meer drinken. Er zijn baby’s die in plaats van vijf keer tien keer aan de borst drinken en hazenslaapjes hebben van tien minuten in plaats van drie tot vier maal per dag twee uur achtereen te slapen.Voor zo’n meer van minder patroon zijn regelmaat en duidelijke structuur nodig. De R van Rust en Regelmaat uit de ouderwetse drie R’s zijn hierbij belangrijk, maar dan gehanteerd vanuit inzicht en niet vanuit traditie.Het inbakeren is in veel gevallen en probaat hulpmiddel gebleken om het tij te doen keren van onrust naar rust en regelmaat.

Dit citaat, deze verantwoording om te bakeren gaat precies in op de vragen en twijfels van veel ouders van tegenwoordig en lijkt op het eerste gezicht heel zinnig. Men denkt dat het kind zich niet gedraagt hoe het zich moet gedragen. Men vind, denkt, dat een kind een bepaald aantal keren per etmaal moet/mag eten en een bepaald aantal keren een bepaalde tijd moet/mag slapen. Veel moeders werken buitenshuis en ook bij de oppas of op het kinderdagverblijf vindt men dat baby’s zich volgens een bepaald patroon horen te gedragen. Nachtvoedingen zijn voor veel moeders een probleem, omdat (ook weer volgens ‘’men’’) mensen een ononderbroken nachtrust van een bepaald aantal uren nodig hebben om uit te rusten. Ook dit speelt extra bij werkende moeders.
Maar klopt dit beeld wel? Laten we eens naar deze zinsnede kijken:
'' Er zijn baby’s die in plaats van vijf keer tien keer aan de borst drinken en hazenslaapjes hebben van tien minuten in plaats van drie tot vier maal per dag twee uur achtereen te slapen.''

Het spijsverteringssysteem van de menselijke baby en de samenstelling van menselijke melk zijn er een aanduiding voor dat mensenkindjes eerder vaker dan 10 keer per etmaal moeten eten dan minder. Het moge duidelijk zijn dat lange slaapperioden dan niet mogelijk en dus ook niet gewenst zijn. Dit is niet een opinie of een mening, maar een biologisch feit. Men verwart het normale gedrag van een baby – vaak een beetje willen eten, hazenslaapjes doen, met de handjes spelen, met de beentjes trappelen - met ongewenst gedrag – oververmoeidheid en ''jengelgedrag''- .

Over het slaapgedrag stellen de voorstanders van deze methode van inbakeren dat het kind zichzelf wakker houdt, doordat het wakker schrikt als het zijn handjes beweegt. Het komt over alsof de baby moe is en slaap nodig heeft, maar vervolgens met zijn handjes gaat wapperen om wakker te blijven. Het lijkt alsof men denkt: hij is wel moe en zou moeten slapen, maar hij WIL niet slapen. Kindjes die alleen in een bedje te slapen worden gelegd, op de rug, want dat moet in verband met wiegendood, gaan inderdaad op het moment van in slaap vallen vaak met de handjes wapperen. Dit is een reflex en is het gevolg van een gevoel van onveiligheid. Op de rug liggend zonder steun en grens is het kind weerloos en kan het zichzelf niet afsluiten. Iedereen heeft wel eens ervaren dat op het moment van in slaap vallen er een ervaring is alsof je van een stoepje valt, je schrikt, wordt weer een beetje wakker en valt vervolgens in slaap. Een jonge baby die dit gevoel heeft, heeft hierop een sterke reflexmatige reactie, de Mororelfex, die gepaard gaat met het zwaaien met en/of spreiden van de armpjes en hij wordt hier helemaal wakker van. Een op zijn rug liggend ingebakerd kind heeft hier inderdaad geen last van.

Wat is er op inbakeren tegen Inbakeren
veroorzaakt verwijdering tussen moeder en kind
strekt het lichaam van het kind in een onnatuurlijk en potentieel gevaarlijke houding
is een factor bij wiegendood
leidt de aandacht af van potentieel gevaarlijke situaties
heeft een negatieve invloed op het beginnen met en in stand houden van de borstvoeding

ad 1 Door een kind in te bakeren is de noodzaak om het kind in armen te houden verdwenen en kan het kind om het even waar veilig worden weggelegd. Dit heeft een negatief effect op de hechting tussen moeder en kind, maakt de moeder meer afstandelijk en minder gevoelig voor de signalen en behoeften van haar kind (voor zover het nog signalen geeft)

ad 2 een pasgeboren kind heeft een nog zeer onvolledig ontwikkeld lijfje, het is nog zacht als boter en de gewrichten zitten nog maar losjes in elkaar. Het is nog heel gevoelig voor (letterlijke) indrukken van buitenaf. De Chinezen gebruikten dit gegeven voor het inbinden van de voetjes van de meisjes, zodat deze hun leven lang klein en verfijnd zouden blijven. Deze voetjes werden volledig misvormd en de meisjes konden later alleen nog maar strompelen en leden vreselijke pijn. De stijve en gestrekte methode van inbakeren legt alle gewrichten van de baby gefixeerd in de minst gewenste houding. Met name de heupjes kunnen hier niet tegen en er is dus een zeer sterk verhoogd risico van heupdislocatie, waardoor een spreidbroek nodig is. In culturen waar baby’s van jongs af aan in een draagdoek met gespreide beentjes worden gedragen komt heupdislocatie niet voor!

ad 3 een baby die kunstmatig lang en diep in slaap gehouden wordt, heeft een veel groter risico om te stoppen met ademhalen en dus dood te gaan. Juist omdat hij zich niet kan bewegen en zichzelf wakker maken! Daarnaast is het risico van oververhitting – een andere factor bij wiegendood - bij strak bakeren groot, ook als het kind geen koorts heeft.

ad 4 Een kind dat strak is ingebakerd kan minder goed voelen en laten merken als er iets niet goed is. Zo kunnen eventuele ziekten of verwondingen over het hoofd worden gezien.. Dit is over het algemeen een gevaar van het interpreteren van huilen als ongewenst gedrag dat moet worden bestreden

ad 5 Zeker in de eerste weken, als het kind het drinken aan de borst nog moet leren spelen de handjes daarbij een grote rol. De baby heeft de handjes nodig om de borst te vinden en om aan te happen. Ze helpen hem met de oriëntatie in de ruimte. Vlak na de geboorte ruiken zijn handjes naar vruchtwater en die geur ligt dicht bij de geur van tepel en tepelhof, waardoor het vinden van de borst mogelijk wordt. De scheiding van moeder en kind die inherent is aan bakeren (niemand neemt een ingebakerd kind mee op sleeptouw!) is een grote inbreuk op het systeem van vraag en aanbod en dus op de melkproductie. De strak ingebakerde baby kan ook nauwelijks meer signalen geven dat hij wel een slokje zou lusten (ofwel omdat hij diep en lang slaapt en het zelf niet eens merkt, ofwel omdat er niets te bewegen valt om signalen mee te geven) en de moeder is minder geneigd om op haar baby te letten of hij eventueel signalen geeft, omdat zij een minder goede hechting heeft met haar kind.

Maar het allergrootste bezwaar tegen het routinematig gebruiken van het inbakeren bij alle kinderen die niet passen in het beeld dat men heeft over het gedrag van baby’s is wel dat het een totale ontkenning is van de baby als mens en individu en dus van de behoeften die hij heeft. Dit geldt voor het routinematig inbakeren volgens beide methoden, maar sterker voor de strak gestrekte methode.

Zijn er situaties waarin of manieren waarop inbakeren wel goed is Ja. Te vroeg geboren baby’s, die niet gekangaroed worden en kinderen die verslaafd geboren worden en niet voldoende reageren op het dragen in een doek en veel lichamelijke aandacht kunnen, mits op de goede manier gebakerd, daar zeker baat bij hebben. Ook baby’s die ondanks veel dragen en een goede manier van borstvoeding geven toch ontroostbaar blijven huilen, kunnen behoefte hebben aan de afgezonderde rust van het ingebakerd zijn. Een goede manier van bakeren houdt de baby in een niet-gestrekte houding en houdt de handjes bij het lichaam, bij het hoofdje. Hierbij moet worden aangetekend dat een (ogenschijnlijk) gezond kind dat niet reageert op lichamelijke nabijheid, koestering en frequente borstvoeding moet worden onderzocht op mogelijke ziekten of aandoeningen, mogelijk autistisch gerelateerd. Ernstig allergische kinderen zullen meer baat hebben door borstvoeding door een moeder die op dieet is, dan van inbakeren.
Ook bij onvermijdelijke scheiding van moeder en kind waar het niet mogelijk is dat het kind in de directe nabijheid van een ander mens is, is inbakeren volgens de ‘ handjes bij het hoofdje-‘ methode een goed alternatief.

Maar wat moet je dan … Meer en meer moeders gaan hun baby inbakeren. Hierin worden ze vaak gesteund door het consultatiebureau of ze worden zelfs door het consultatiebureau op deze mogelijkheid gewezen. De aanbevelingen van het consultatiebureau en de boekjes die er over geschreven zijn, berusten geenszins op wetenschappelijk onderzoek. Het is een herontdekte gewoonte die goed past in het kindbeeld dat past in onze huidige westerse maatschappij..
Huilen bij alleen zijn, vaak een beetje willen drinken en bij mama willen zijn, zijn allemaal volslagen normale gedragingen voor een mensenbaby. De meest natuurlijke manier om op deze basisbehoeften van een baby in te gaan, is door hem bij je te dragen, bijvoorkeur liggend in een draagdoek (een draagzak hangt het kind in een gestrekte houding met afhangende armpjes). In een draagdoek voelt het kind zich beschut en voelt het de nabijheid van zijn moeder. De borst is dichtbij voor de frequente slokjes en de moeder kan na enige oefening voeden terwijl de baby in de doek ligt en terwijl zij verder gaat met haar bezigheden. De rust van de veiligheid en het ritme van het moederlichaam geven het kind de rust en ritme die hij nodig heeft.

onderzoek In het Wilhelmina Kinderziekenhuis loopt momenteel een onderzoek naar inbakeren. De vraagstelling van het onderzoek is: helpt inbakeren bij huilbaby’s? Ik kan ze het antwoord nu al geven: ja, het helpt bij huilbaby’s, want dat is duidelijk de ervaring van moeders die bakeren. Maar daar schiet je niets mee op, met dat weten. De vraag moet om te beginnen zijn:
waarom huilen baby’s zoveel?

Urenlang huilen is een heel a-typisch gedrag voor een gezonde zuigeling. Huilen is een schreeuw (letterlijk) om hulp. Een zuigeling heeft een heel arsenaal van communicatiemogelijkheden: lichaamstaal en bewegingen, geluidjes en mimiek. Als hierop niet wordt gereageerd, worden deze pogingen tot communicatie versterkt: heftiger bewegen, luidere geluidjes. Als hierop nog steeds niet wordt gereageerd gaat het kind over naar de alarmtoestand: hij heeft iemand nodig en er is kennelijk niemand. Dat is een potentieel gevaarlijke situatie die onmiddellijk moet worden opgelost en dus zet het kind zijn laatste communicatiemiddel in: hij zet een keel op.
Of een vraag kan zijn:
waarom willen baby’s zo vaak aan de borst?
of
waarom worden baby’s zo vaak wakker ’s nachts?
Het antwoord daarop is heel simpel: omdat ze zo gemaakt zijn. Mensen zijn biologisch gezien zoogdieren die hun jong bij zich dragen. Diersoorten die dat doen voeden hun jong zeer frequent of voortdurend, bijvoorbeeld mensapen of kangaroes.

blauwdruk In de menselijke blauwdruk leven wij niet in een veilig huis in een omgeving zonder roofdieren, maar in een natuurlijke omgeving met meer of minder dichtbij meer of minder gevaarlijke dieren. Mensen zijn van oorsprong diersoorten die hun kind/jong bij zich houden of in een nest laten bij anderen. Er is geen reden (in deze blauwdruk) om veel herrie te maken om aandacht te krijgen, want er is altijd iemand dichtbij. Daarbij is het huilen van een kind of een jong dier gevaarlijk, omdat roofdieren dit geluid herkennen als komend van een jong en dus weerloos prooidier. Deze wetenschap ligt diep verankerd in onze instincten en dus zal een baby niet zomaar gaan huilen en daarom voelen veel mensen zich zo naar als ze een baby horen huilen. Huilen is dus een uiterste middel ofwel een uiting van opperste frustratie, angst of pijn. Veel, vaak en ontroostbaar huilen is altijd een reden om het kind heel goed te bekijken en te onderzoeken wat er mis is. Baby’s huilen nooit om hun zin te krijgen of om hun ouders naar hun hand te zetten.

nabijheid Tegemoet komen aan die basisbehoefte van het kind aan menselijke nabijheid is voor de meeste kinderen voldoende om het huilen te reduceren tot nagenoeg niets.
Toch lijken er meer en meer kinderen te zijn die ondanks dat ze veel worden gedragen en nooit alleen zijn toch veel huilen. Wellicht speelt hier onze cultuur met zijn overdaad aan impulsen een rol. Het is heel moeilijk om je volledig af te sluiten van alle storende invloeden van geluids-, licht- en andere golven. Je kunt dit vergelijken met een voedselallergie of overgevoeligheid. Dingen die door de een moeiteloos worden verwerkt, zijn voor het systeem van de ander een te grote belasting.
Voor deze kinderen is dragen in een draagdoek, dicht tegen hun moeder en zoveel mogelijk afgesloten van de buitenwereld een optie. De impulsen van de buitenwereld worden dan als het ware eerst door de moeder opgevangen en gedoseerd aan het kind doorgegeven. Maar voor sommige kinderen is ook dit niet genoeg. Het is goed dan eerst te kijken of er een ziekte of allergie in het spel is. Een kind dat voortdurend pijn heeft, voelt zich uiteraard ook dicht bij zijn moeder ook nog ziek. Het is beslist niet denkbeeldig dat een ontroostbaar huilende baby een ziekte, verwonding of afwijking heeft. Wordt nu zo’n baby ingebakerd, dan zal het huilen verminderen, maar de afwijking wordt niet behandeld en kan voor grotere en wellicht minder goed te behandelen problemen zorgen.

Deze tekst mag zonder toestemming vooraf worden verspreid, mits onder vermelding van bron.
Voor meer informatie:

Gonneke van Veldhuizen, IBCLC

Goed stuk, ik moet er zelf niet aan denken om mijn in te bakeren…in mijn ogen meer een “gemak” voor de moeder als voor het kindje…

Sja, dat kan. Inbakeren was voor ons dé oplossing, na vele andere probeersels, voor Marijn. Binnen de kortste keren kreeg ik een gezellig, vrolijk en tevreden meiske terug.

@Thessa wrote:

Goed stuk, ik moet er zelf niet aan denken om mijn in te bakeren…in mijn ogen meer een “gemak” voor de moeder als voor het kindje…
:?

@Vicky S wrote:

@Thessa wrote:
Goed stuk, ik moet er zelf niet aan denken om mijn in te bakeren…in mijn ogen meer een “gemak” voor de moeder als voor het kindje…
:?
Hier kan ik me totaal niet in vinden maja…

Hier was de puckababy echt de oplossing. Puckababy is eigenlijk niet echt inbakeren, kunnen handjes gewoon nog naar het kinnetje brengen en zit totaal niet strak.Maar zodra mijn meisje de puckababy aan had werd ze meteen een ander meisje, en sliep plots door 's nachts.

Ik zie het ook niet als iets slechts hoor, er zijn genoeg situaties waarbij inbakeren de oplossing is voor een kindje.

Ik ben dan zelf meer voorstander van wat Romata zegt dat er nog enige bewegingsvrijheid is, dan de manier waarop een kindje niks meer kan. De negatieve punten in het stuk over inbakeren ben ik het dus erg mee eens.

Wat ik bedoel met gemak is, dat er ook veel ouders zijn die het doen, omdat ze denken dat het dé oplossing is en niet verder kijken naar de behoefte van hun kindje en dan zijn veel van de negatieve punten die in het stuk genoemd worden zeker aan de orde.

Dus bedoelde er verder niks mee :shifty:

ik kon ook niet meer schrijven dan een :? , want ik had een slapende baby op de arm :slight_smile:ik probeer L.othar overdag “los” te slapen te leggen en dan durft het gebeuren dat hij in slaap valt, maar na 10 min friemelt hij zich wakker… krabt hij zich enz… :?

Heb nu een inwikkellaken van Red Castle van mijn zu (en eentje bijgekocht) en daar slaapt hij uren in… hij wordt er rustig in… ik vind het ook niet ideaal en was er zelfs tegen (werk in een creche en is een beetje beroepsmisvorming/wiegedood) maar als het helpt slapen (= ontwikkelen) dan leg ik hem er zo in…

Ik heb de puckababy al gekocht voor als hij uit het laken moet(tot 14w) maar tot nu toe is die dus veel te los voor hem… :wall:

Ik heb vooral moeite met wat Gonneke ook al schrijft; dat er niet meer normaal met baby’s wordt omgegaan eigenlijk, er worden door heel veel mensen en eigenlijk onze hele maatschappij hoge verwachtingen gesteld aan baby’s. Een andere oplossing voor een onrustig slapende baby is bijv hem gewoon simpelweg bij je nemen, maar dat proberen de meeste mensen niet, want een baby hoort in het eigen bedje enz, dus wordt er ingebakerd. Terwijl het volgens mij een heel normale behoefte van een baby is om bij zijn ouders te willen zijn.

Maar ik ben het er toch wel ook mee eens dat voor sommige kindjes die begrenzing heel prettig is.

@Lune wrote:

Ik heb vooral moeite met wat Gonneke ook al schrijft; dat er niet meer normaal met baby’s wordt omgegaan eigenlijk, er worden door heel veel mensen en eigenlijk onze hele maatschappij hoge verwachtingen gesteld aan baby’s. Een andere oplossing voor een onrustig slapende baby is bijv hem gewoon simpelweg bij je nemen, maar dat proberen de meeste mensen niet, want een baby hoort in het eigen bedje enz, dus wordt er ingebakerd. Terwijl het volgens mij een heel normale behoefte van een baby is om bij zijn ouders te willen zijn.

Maar ik ben het er toch wel ook mee eens dat voor sommige kindjes die begrenzing heel prettig is.
Nou precies dat is wat ik bedoel met ouders kijken niet altijd meer naar de behoefte van de baby, door hoge verwachtingen en nog zoveel meer dingen.

We voeren ouderschap uit zoals ons vaak wordt geleerd door de maatschappij (denk bv consultatieburo etc) maar hoeveel ouders doen nog echt opvoeden vanuit het hart?

We moeten voldoen aan allerlei regels omdat anderen dat zeggen en als het consultatie al begint aan te raden in te bakeren…nou ik zie dat niet echt als hoopvol…

Ze zouden ouders moeten leren vertrouwen op hun gevoel…

Maar ja das off topic :wink:

Hier haak ik even op in. Ik weet niet hoe jullie kids zijn/waren, maar ik heb dus ruim 1,5 jaar lang met een kind rondgesjouwd dat alleen maar kon huilen. Zelfs inbakeren hielp niet, gaf een beetje rust, maar hielp niet. En ik kan je vertellen dat er niks zo slecht is voor de band met je kind, dan een kind wat absoluut niet tevreden is te krijgen behalve als het 24 uur per dag 7 dagen per week bij je is. Ik kreeg op een gegeven moment bijna een hekel aan Sem, terwijl ik aan de andere kant zo verschrikkelijk veel medelijden met hem had en zoveel liefde voelde. Ik ben daar lichamelijk en geestelijk behoorlijk van beschadigd geraakt. Lichamelijk: allebei mijn armen zijn kapot en moe, soort van oververmoeid van al het gesjouw, heb vaak heel erg last van mijn schouders en rug en als ik een tijd niet loop te sjouwen is dat echt stukken minder, verder is mijn lijf ook behoorlijk uitgeput van het ruim een jaar lang met nog geen 4 uurtjes slaap per nacht te moeten doen, en nog steeds heb ik gebroken nachten, soms 1x soms vaker, terwijl het gewone leven ook doorgaat. Geestelijk vreet het je helemaal op, de ongerustheid om je kind dat niet “normaal” functioneert, de frustraties omdat er geen begrip of oplossing is, of in mijn geval dat je er bijna helemaal alleen voor staat.Dus als je een kind hebt wat niet uit zichzelf rust kan vinden om te slapen, grijp je alles maar dan ook alles aan om er voor te zorgen dat dat wel gebeurt, en dan is inbakeren ook zo’n oplossing. Ik vond het verscrhikkelijk, moest mijn kind in een zkh achterlaten toen hij 5 weken oud was, mocht hem 2x per dag voeden en knuffelen en verder mocht ik hem niet zien. Ik voelde me de allerslechtste moeder die er was dat ik hem daar zo huilend en ingebakerd achter moest laten en het ging helemaal tegen mijn gevoel in, maar er was iets niet goed en er moest iets gebeuren. Het was in ons geval niet de oplossing, maar er zijn kinderen waar het wel bij werkt, die een bepaalde beperking nodig hebben om rust te vinden. Dat wil overigens niet zeggen dat ik helemaal voor inbakeren ben, ik ben en was me destijds ook heel erg bewust van de eventuele gevaren en ik vind dat er makkelijk op over wordt gegaan, ook zonder overleg met een expert doordat je de doeken tegenwoordig overal kunt bestellen. Er zijn bijv. heel veel mensen die inbakeren maar niet weten dat je na bijv. inentingen of koorts niet mag inbakeren, hier geven ze dat bij het CB ook niet aan.Niet aanvallend bedoeld, maar meer om mijn ervaring en gedachtengang te delen :wink: .

Daarom schreef ik als laatste ook dat ik ook denk dat voor sommige kindjes die begrenzing wel echt prettig is. Hier ook zo’n huilbaby gehad en dat is gewoon hartstikke heftig en naar en voor de ontwikkeling van het kind ook niet goed. Daar moet je ook mee doen wat je kan en als zoiets voor zo’n kind een oplossing is vind ik dat prima, maar er moet niet naar dat soort ingrepen gegrepen worden bij ‘gewone’ baby’s, die gewoon veeleisend zijn, zoals baby’s nu eenmaal zijn.

Ik vind dat net zo naar als die richtlijn van ria blom mbt slapen/laten huilen & slaaptrainingen. Bedoeld voor kindjes die extreem veel huilen maar die domme wpk op het cb adviseren het ook gewoon aan kindjes die niets mankeren :wall:

@Tante Soesa wrote:

Dat wil overigens niet zeggen dat ik helemaal voor inbakeren ben, ik ben en was me destijds ook heel erg bewust van de eventuele gevaren en ik vind dat er makkelijk op over wordt gegaan, ook zonder overleg met een expert doordat je de doeken tegenwoordig overal kunt bestellen. Er zijn bijv. heel veel mensen die inbakeren maar niet weten dat je na bijv. inentingen of koorts niet mag inbakeren, hier geven ze dat bij het CB ook niet aan.
Dat is precies waar de tekst ook over gaat. Een stukje geschiedenis, een stukje wetenschap en een stukje “als je inbakert, doe het bewust, wees op de hoogte en begin niet zomaar ergens aan”. Ze zegt ook zeker dat het bij een aantal kinderen zeker kan helpen, maar dat het heel belangrijk is om andere opties/aandoeningen uit te sluiten.

Daarom vind ik het zo’n goed stuk; het is heel weloverwogen en vanuit meerdere standpunten beschreven.

Wat een goed stuk! Ik ben het er ook helemaal mee eens dat er tegenwoordig raar wordt omgegaan met babys.

Ik heb me vanaf het begin weinig aangetrokken van alle regeltjes en wij doen wat goed voelt (ik woon wel in een ander land, dat scheelt misschien, geen consultatiebureau :mrgreen: ). Mijn dochter slaapt bijvoorbeeld bij ons in bed (mag niet), krijgt nog een paar voedingen per nacht (ook liever niet, want dat is vervelend volgens de meeste mensen), drinkt bv waar en wanneer ze wil (heeft dus geen schema), mag altijd bij mamma komen als ze huilt en wordt altijd door mij in slaap gewiegd (dat is blijkbaar verwennen).Wij voelen ons hier heel goed bij en ik doe alles tegen de regels alleen maar omdat ik zo ontzettend veel van haar hou.

Fijn om eens te lezen dat ik niet de enige ben die sommige “regeltjes” heel erg raar vind… :slight_smile:

Wij bakeren Keira wel in, wat erg goed gaat. Hebben hier overigens veel over gelezen en ook begeleiding gehad. En het is voor ons het redmiddel geweest. We zijn inmiddels begonnen met afbouwen.Wat ik ook vind is dat iedere ouder anders denkt. En dat dat juist het mooie van alles is. Ik ben geen moeder die de hele dag met haar kind op de armen gaat lopen. Dit kan ik niet. Nu zullen er mensen denken: stel je niet aan. Maar daarvoor ben ik een ander. Ook ben ik super blij dat wij van de nachtvoeding af zijn. Ik heb echt mijn slaap nodig en ben een super slechte slaper. Ik ben veel rustiger nu ik beter slaap.Mijn band met Keira is super! Als mijn man haar de fles geeft moet ik verdwijnen of stil zitten, anders is de fles niet meer interessant, maar ik wel. En ik geniet van de band met mijn dochter. Wel herken ik wat Tante Soesa zegt, ook ik kreeg een hekel aan mijn kind (en dan nog veel sneller), maar geniet nu weer helemaal van haar.Vind het wel een goed artikel. Maar ik denk dat je altijd je gevoel moet volgen en altijd overal over na moet denken voor je iets doet.

@Thessa wrote:

Goed stuk, ik moet er zelf niet aan denken om mijn in te bakeren…in mijn ogen meer een “gemak” voor de moeder als voor het kindje…
Tja vind het een beetje pijnlijk als je het zo schrijft. Mijn meisje huilt heel veel en voor haar geeft het echt rust en een geborgen gevoel. Natuurlijk word ik er wel eens gek van als ze zoveel huilt maar voor haar vind ik het vele malen erger ik doe het dus om haar te helpen en niet mezelf.