(friese) meisjesnamen gezocht

Het moet bij Fenna passen

Wat eisen:

  • Mag niet beginnen met een S
  • mag niet eindigen op S of Z of andere S klank
  • liever niet eindigen op een A
  • Twee of meer lettergrepen    Het hoeft niet perse fries te zijn maar zou wel leuk zijn, omdat Fenna ook een friese naam is. Roep maar, ik lever dan een lijst aan bij manlief en hij gaat strepen :wink:

ik ben niet zo goed in Friese namen, ken er maar één:

Jildauof is

Femke

ook een Friese naam?Succes!(Fenna vind ik trouwens een heel mooie naam, wist niet dat die Fries was :oops: )

Famke

Aafke

Ymke

Hilke

Emke

Feikje

Froukje

Yfke

Joukje

Jetske

Jenske

Renske

Was even aan het googlen maar wat een rare namen zijn er in het fries zeg, kwam zelfs de naam “teekje” tegen :roll:

3 van mijn zusjes hebben een friese naam :wink: :Nienke

Sielke

Lobke3 van mijn nichtjes hebben een friese naam :wink: :Rein

Jietse

Bauke

Ow, ik zie nu dat Sielke en Rein waarschijnlijk zullen geschrapt worden :wink: .

Haitske (spreek uit als Heitske, volgens mij)

Jitske

ImmeEr zijn site’s die met bepaalde categorien werken, waaronder ook Friese namen…

En anders :mrgreen: :A A

Aacht

Aaie

Aalke

Aalzen

Aan

Aandert

Abe

Aebe

Aege

Agge

Alger

Alke

Alle

Allert

Amele

Amme

Ammer

Amse

Amze

Andel

Ane

Ange

Anne

Ante

Arent

Asse

Atze

Auke

Auwert

Ave

Aye

Ayolt

AzingAafke

Aagje

Aaie

Aamke

Abke

Adda

Aemke

Afke

Aja

Ajo

Alkje

Akke

Akse

Alyt

Amke

Ana

Amkje

Aske

Atke

Aukje

B B

Baaf

Baak

Bake

Bale

Baling

Banne

Barend

Bauke

Beert

Beie

Beije

Beine

Beinte

Beintse

Beitse

Belt

Belte

Bende

Benke

Benne

Bennert

Berre

Bieter

Bindert

Binke

Binne

Binnert

Binte

Bintse

Bjinse

Blommert

Boaije

Boede

Boeke

Boet

Bolke

Bonke

Borgert

Borke

Bouke

Brand

Brant

Bratte

Brecht

Brend

Brucht

Brûn

Budde

BuweBaafke

Baeke

Baike

Bapke

Barka

Baukje

Beeuwke

Beike

Bente

Bensa

Berke

Bernou

Biene

Bientje

Bijke

Bijtske

Binske

Blijke

Boelke

Botje

Bouk

Boukje

Branda

Brecht

Brichje

Brûnsje

Buwke

D D

Daam

Daerd

Dake

Damme

Date

Dene

Dibbelt

Diede

Dieuwe

Dije

Dimer

Ditmar

Ditmer

Djille

Djimmer

Djoere

Djurre

Doado

Doarus

Dob

Dobbe

Dodde

Doede

Doeds

Doeke

Doekele

Doekes

Doetse

Doke

Donke

Dooitzen

Douwe

Douke

Doutzen

Drewes

Drys

Dubbelt

Duke

DuurtDaatsje

Daetje

Datsje

Dautsen

Dedsje

Deikjen

Detje

Dette

Dibbrich

Didsje

Dielke

Dieuwke

Dimka

Dimme

Dine

Dirkje

Ditske

Djoekje

Djura

Doedke

Doeie

Doet

Doete

Doetje

Doke

Doukje

Doutina

Douke

Dryske

Dúfke

Duike

Dukke

Dula

E E

Eabbe

Eabe

Eatse

Eau

Eauwe

Ebbe

Ebbel

Ebbele

Ebbing

Ebe

Ebel

Eben

Ebert

Edde

Eddo

Eddou

Ede

Edse

Edsge

Eelke

Eemke

Eente

Eike

Eildert

Eildo

Eisbert

Eise

Eize

Eke

Ekke

Emme

Engel

EtteEabel

Eadske

Eakje

Eapke

Eardke

Eak

Echje

Edou

Edske

Eechje

Eefje

Eefke

Eelk

Eelke

Eekje

Eenske

Eesje

Eeske

Eia

Eibelien

Eida

Eifje

Eike

Ela

Eisje

Eiske

Eje

Eke

Ekje

Ekke

Elke

Emke

Epje

Epke

Eppe

Esje

Esse

Etke

Etske

F F

Faas

Fabe

Falke

Falle

Fedde

Feddo

Feije

Feike

Feio

Feite

Feitse

Felk

Felle

Femme

Fenne

Fetze

Fidde

Fiebe

Fiebke

Fimme

Finne

Focco

Fodde

Foek

Foeke

Fokke

Fokkele

Folke

Folkert

Fokkele

Folke

Folkert

Folmer

Fopke

Foppe

Fos

Fosse

Fouk

Fouke

Freerk

Frids

Fridse

Fries

Friso

Fryse

FrytsenFaemke

Falke

Falkje

Famke

Famkje

Fardau

Fardou

Feddau

Feia

Feikje

Feitsje

Fekje

Felta

Fem

Femke

Femkje

Femma

Fenje

Fenna

Fenneke

Fennigje

Fenske

Fepke

Ferdau

Ferkau

Fetje

Feya

Feykje

Fijke

Foekje

Fogeltsje

Fokje

Fokkelina

Fokkelyn

Foline

Folkau

Foske

Framkje

Franke

Frauk

Fraukje

Frida

Frieke

Friese

Frieske

Frietsen

Frietske

Frisia

Fropkje

Frouk

Froukje

Frysia

Frytske

Fymke

G G

Gaaie

Gaaitse

Gaatze

Gaauwe

Gabbe

Gabe

Gabke

Gade

Gaie

Gaike

Gaitse

Gale

Galke

Gantse

Garbrant

Garke

Garmt

Garrelt

Gart

Gatze

Gauke

Gelle

Gelmer

Gelt

Gepke

Gerbad

Gerben

Gerbrandt

Gerbren

Gerke

Gerlant

Gerlof

Germ

Germen

Gerre

Getse

Geurt

Gialt

Gibbe

Gilles

Girbe

Gisolt

Gjalt

Gjelt

Gjolt

Gjosse

Goaitzen

Goffe

Gofke

Gooitzen

Gouke

Gorrelt

Gorryt

Goslik

Gosling

Gosse

Gouke

Govert

Gradus

Gribbert

Grytsen

Gurbe

GysGaaike

Gaaitske

Gaaske

Gaatske

Gabina

Gadau

Gaikje

Gaiske

Galia

Galske

Ganna

Garbrechje

Garbrichje

Gaukje

Gebbe

Geertje

Geesje

Geeske

Geisje

Geiske

Geitsje

Geke

Geldou

Gelske

Gepke

Gerke

Gerkje

Gettje

Geurtje

Giet

Giske

Gjelke

Gjilke

Goaike

Goeske

Gofke

Goikje

Golda

Goukje

Graatske

Groukje

Gryt

Guertsje

Guikje

Gysje

H H

Haaie

Haan

Haaye

Habbe

Habe

Haije

Haike

Haiko

Haite

Haitsen

Haitze

Halbe

Halke

Halver

Hamke

Hamme

Hanke

Hanne

Harich

Haring

Harke

Harm

Harmen

Harnt

Harre

Hassel

Hatse

Hatte

Hauk

Hauke

Haye

Hayo

Hebbe

Hebbele

Hebe

Hedde

Hedse

Hedser

Hedzer

Heie

Heik

Heike

Heine

Heinte

Heintse

Heite

Heitse

Helke

Helle

Hemke

Hemme

Henke

Henne

Henning

Hente

Hepke

Herk

Herke

Herro

Herryt

Hessel

Heymen

Hibbe

Hidde

Hidzert

Hielke

Hillebrand

Himke

Himme

Hinke

Hipke

Hipker

Hippe

Hiske

Hjerke

Hobbe

Hoeie

Hoeke

Hoite

Hokke

Holbe

Holke

Homme

Hoppe

Hotse

Hotzen

Houke

Houwe

Hoyte

Huge

Huike

Hylke

HymkeHaafje

Haaike

Haaitske

Haaske

Haefje

Haga

Haitske

Hakke

Halina

Hanke

Hante

Harmke

Hauke

Haukje

Heike

Heikje

Heske

Hidzera

Hilke

Himkje

Hinke

Hinte

Hiske

Hobke

Hoeikje

Hotske

Hotty

Houk

Houke

Houkje

Houtsje

Hoytie

Hûchje

Huyt

Hyke

Hylkje

I I

Ibbe

Ibbo

Ibe

Ibele

Ibo

Ico

Idde

Ids

Idse

Idsert

Idsge

Idso

Ieb

Iebe

Ief

Iege

Ielde

Ieldert

Ielke

Ieme

Iemke

Iene

Iense

Ienske

Iente

Iepe

Iepke

Ieske

Iete

Ietsen

Ietze

Ige

Igge

Igo

Igram

IJde

IJdo

Ike

Ikele

Illand

Ime

Imke

Imme

Imte

Inke

Inne

Inse

Inte

Inze

Ipe

Ipke

Ipko

Ippe

Ise

Ite

Its

ItteIbel

Ibelina

Ibich

Idsje

Idske

Idskia

Idskje

Idzerdina

Iedke

Iedsje

Iedske

Iefje

Iefke

Iek

Ieke

Iekje

Iemke

Iepje

Iepkje

Iepkyn

Ieske

Ieta

Ietie

Ifina

IJske

Ika

Ilke

Imke

Imka

Imma

Inke

Inne

Insine

Ipelina

Iske

Ite

Iteke

Itsje

Itske

Itty

Ity

Ivessa

J J

Jaak

Jabik

Jaep

Jaitse

Jaitze

Jakele

Jakkel

Jakkele

Jaldert

Jalke

Jalle

Jane

Janke

Jannes

Japik

Japke

Jappe

Jappy

Jarich

Jaring

Jarn

Jarre

Jaucke

Jauwcke

Jebbe

Jebbele

Jeike

Jelbe

Jelger

Jelke

Jelle

Jellert

Jellis

Jelmer

Jelske

Jelte

Jeltse

Jemke

Jemme

Jenk

Jenke

Jenne

Jense

Jente

Jentse

Jepke

Jeppe

Jerke

Jerre

Jerrel

Jerryt

Jetse

Jette

Jetze

Jibbele

Jidse

Jiebele

Jiedsk

Jieldert

Jielke

Jiemke

Jiepe

Jildert

Jilke

Jille

Jilt

Jimke

Jimme

Jimte

Jinke

Jinne

Jinse

Jinte

Jippe

Jiske

Jisse

Jits

Jitse

Jitze

Jobbe

Jocke

Jodsert

Joeke

Jolbe

Joldert

Jolke

Jolle

Jolling

Jolmer

Jolt

Joppe

Jorke

Jorn

Jorn

Jornt

Jorre

Jorren

Jorryt

Jotte

Joucke

Jouke

Jouwe

Jouwert

Jubbe

Juerd

Jurre

Jurren

JurrytJaai

Jaaike

Jaan

Jaay

Jaey

Jabikje

Jakke

Janka

Janke

Jankele

Janne

Jans

Jantsen

Jap

Japke

Jappe

Jardina

Jaukje

Jebina

Jeldau

Jeldou

Jelma

Jelleke

Jeltje

Jenske

Jente

Jepke

Jeppe

Jeska

Jesine

Jidske

Jieke

Jikke

Jikkie

Jinke

Jisselien

Jitske

Joeke

Jolke

Joukje

Jourika

Jutte

K K

Kaai

Kaaie

Kaay

Kaei

Kaeije

Kaije

Kanter

Kars

Karst

Karsten

Kei

Keie

Keijen

Keimpe

Kempe

Kerst

Kije

Klaes

Klees

Kleis

Klies

Knelis

Knillis

Kobus

Koop

Kors

Kreel

Krelis

Krine

Krist

Kryn

Kryst

KunneKaak

Keartsje

Kanne

Karstje

Keesje

Keie

Keije

Keke

Kekke

Kenau

Kennau

Kennie

Kike

Kinge

Kjille

Klaasje

Klaaske

Klas

Klaske

Klazina

Kleiske

Kneliske

Knierke

Kniertsje

Kommertsje

Koopje

Koopke

Korsje

Krynke

Kuintje

Kune

Kunke

Kunna

Kunne

Kunske

Kunskje

L L

Laas

Laaske

Laauwe

Lamke

Lammert

Lau

Leauke

Leauwe

Lebbe

Lebbert

Leffert

Lemke

Lemme

Lense

Leuke

Libbe

Liebe

Liekele

Lieme

Liepe

Liepke

Lijkle

Limke

Lindert

Linse

Liouke

Loebert

Loeke

Loepke

Loetse

Loewert

Lokke

Lolke

Lolle

Lou

Louke

Louwe

Lub

Lubbe

Lubbelt

Ludde

Lude

Ludse

Ludser

Luidzen

Lumen

Lupke

Luppe

Lutsen

Lutsjen

Lutte

Luwe

Lykle

LymkeLaanke

Laaske

Laatske

Lamke

Lamkje

Lammy

Lampke

Lampkje

Lauke

Laukje

Leeuwke

Leike

Leinkje

Lemke

Lemkje

Lemme

Leuk

Leukje

Libbichje

Libbrich

Libeltsje

Liebe

Liefke

Liepke

Likje

Limke

Linke

Linske

Lobke

Loekje

Loepke

Lokje

Lokke

Lolkje

Lotje

Louke

Loukje

Louwra

Lubke

Ludou

Ludse

Lukke

Lukstra

Lumke

Lupke

Lutsje

Lutske

Lyke

Lymke

Lyp

Lypje

M M

Maak

Maas

Maiko

Maino

Makke

Malle

Mame

Mamme

Manne

Marten

Martsen

Maurus

Maze

Meelke

Meense

Meente

Mees

Meijne

Meile

Meilom

Meindert

Meine

Meinse

Meinte

Meintse

Meinze

Melcher

Melle

Mellom

Mendert

Mene

Menke

Menkes

Menne

Mennelt

Mennert

Mense

Mente

Merk

Merte

Merten

Metse

Mette

Mewes

Mient

Mile

Mindert

Mink

Minne

Minnelt

Minnert

Minze

Moene

Moense

Molle

Momme

Murk

Mynke

Mynne

MyntMaachje

Maagje

Maai

Maaik

Maaike

Maart

Maartsje

Maaske

Maat

Maika

Maike

Manna

Mapke

Marchje

Marte

Martsen

Matty

Mayke

Meekje

Meena

Meike

Meinke

Meinou

Meins

Meinske

Meisje

Meke

Mekka

Mena

Menke

Menna

Menolda

Menta

Mensina

Menskje

Metta

Mette

Mettina

Meyke

Miene

Mijke

Mijnke

Minke

Moed

Monske

Muike

Munde

Murkje

Mykje

Mynke

Mysje

N N

Naan

Naen

Nalle

Name

Namke

Namme

Nammele

Nanne

Nanning

Narde

Nardus

Neeldert

Neers

Nelis

Nenne

Nikele

Ninge

Nisse

Nittert

Noele

Nolle

Nomme

Nykle

NysNamke

Namkje

Nana

Nank

Nanke

Nanna

Nanneke

Nantea

Nantje

Neel

Neelke

Neesje

Neke

Nemke

Nenke

Nenna

Nenske

Nienke

Nine

Ningetje

Ninke

Niske

Nite

Njeentske

Njentske

Noen

Nolke

Nonke

Nutsje

Nynke

O O

Oade

Oat

Obbe

Obe

Odde

Oebe

Oebel

Oebele

Oeds

Oedse

Oege

Oeke

Oene

Oepe

Oepke

Ofke

Okke

Olfert

Olgert

Olke

Olle

Olrik

Onke

Onne

Otte

Otter

Ouke

Outger

Ourens

OuwertOabeltje

Oatske

Obbichje

Obbodina

Oberta

Obkje

Obtsje

Oda

Oebeltsje

Oebke

Oechje

Oeda

Oedske

Oekje

Oenke

Oenske

Oepkje

Oetje

Oetske

Ofje

Ofke

Oke

Okje

Olda

Ona

Oobje

Oobke

Ootske

Orseltje

Ortilia

Osseltsje

Otke

Otsje

Otske

Ouda

Oukje

P P

Pabbe

Pabe

Pabus

Palle

Pals

Panne

Pé

Peer

Peie

Peke

Pelle

Pibe

Pico

Piebe

Pier

Pierke

Pimke

Pinne

Pipe

Piter

Pom

Pomme

Pypke

Pyt

PyterPaabke

Palske

Peark

Pebeke

Peebke

Peekje

Peke

Perkje

Pibbe

Pieke

Pierke

Pietje

Pietsje

Pietske

Piety

Pjerkje

Pjirkje

Pleun

Pleuntsje

Poai

Poike

Popje

Popka

Popke

Pomme

Pykje

Pytsje

R R

Ramke

Rapke

Rauke

Rauwerd

Redlef

Reed

Reelf

Reemt

Reen

Reense

Reid

Reider

Reie

Reier

Reijer

Reimer

Rein

Reiner

Reink

Reinse

Reitze

Remke

Remme

Remmelt

Rempe

Rempt

Remse

Renger

Renke

Renko

Rennen

Rense

Renze

Richt

Ridzerd

Riemer

Rienk

Rinke

Rinse

Rintje

Ritske

Ritso

Roef

Roemer

Romke

Rommelt

Rouke

Rudmer

Ryk

Ryn

Rypke

Ryt

RytseRaeukje

Raukje

Raindsje

Ramkje

Reekje

Reena

Reentse

Reidske

Reierke

Reidske

Reierke

Reilfke

Reina

Reinanke

Reinske

Reintje

Reitske

Reka

Remke

Renske

Renza

Reontske

Richtje

Riemke

Rigje

Rimke

Rinske

Riske

Rixt

Roefke

Romke

Roukje

Rykje

Rymke

Rymme

Rynke

S S

Sabe

Sacco

Saco

Sake

Sakele

Sale

Salco

Saling

Salke

Salling

Salves

Samme

Sanne

Sape

Sappe

Sarre

Scato

Schelte

Sebald

Sebe

Seger

Semke

Sepke

Seppe

Siard

Sibbe

Sibbelt

Sibe

Sibert

Sibke

Sibolt

Sibrant

Sibren

Sicco

Sido

Siebe

Siebren

Siedse

Sieger

Sieme

Siemen

Sietse

Sietze

Simke

Simme

Sipe

Sipke

Sippe

Sippo

Sissel

Sirik

Sjamme

Sjerk

Sjerp

Sjibbe

Sjobbe

Sjoege

Sjoek

Sjoerd

Sjouke

Skate

Skelte

Skolte

Skoute

Solke

Solko

Stado

Stipe

Stoffel

Syb

Sybe

Sybren

Sypke

Sytso

SytzeSaak

Saakje

Saap

Saapje

Saapke

Saaske

Salina

Salsine

Sanderijn

Sanne

Sante

Santien

Sapke

Sapkje

Sasje

Saske

Satske

Scheltine

Sebina

Seia

Seija

Selle

Semke

Senske

Sepke

Sepkje

SeynaSibbila

Sibrich

Sibrine

Sibyn

Siedske

Sieke

Siemie

Siemke

Siepie

Siepka

Sieske

Sietske

Sika

Sike

Silke

Sille

Simke

Sipita

Sipje

Sipke

Sippina

Sippy

Sipy

Sjerpje

Sjoerdje

Sjoukje

Suske

Swaantje

Swetta

Swobke

Sybine

Sybkje

Syka

Sykje

Symke

Syp

Sypje

Sypka

Sypke

Sypkje

Syts

Sytske

T T

Taab

Taad

Taaie

Taakle

Taan

Taatse

Tabbe

Tabe

Tade

Taede

Taeije

Taeke

Taike

Take

Takele

Taling

Talke

Tamme

Tammo

Teadze

Teake

Tebbe

Tedde

Teeuw

Teeuwis

Teije

Temme

Terke

Terkel

Tesse

Tetse

Tette

Teunis

Theije

Thys

Tibbe

Tibo

Tiemen

Ties

TiezeTije

Tjabbe

Tjabbo

Tjadduwe

Tjacco

Tjalle

Tjalling

Tjebbe

Tjibbe

Tjipke

Tjitze

Tonke

Toppe

Tsjakko

Tsjep

Twirre

Tybe

Tybo

Tymon

TysTaabke

Taaike

Tabke

Talke

Tallina

Tamke

Tamma

Tammochina

Tammy

Tampa

Tebbe

Tedde

Teetske

Tegge

Tekla

Temke

Teske

Tettje

Tetty

Tialda

Tialda

Tjalie

Tjally

Tjarda

Tjebby

Tjieke

Tjikke

Tjitske

Tsjapkina

Tsjib

Tsjip

Tsjipke

Tsjomke

Tunke

Tunniske

Tyske

U U

Ubbe

Ubbel

Ubbele

Ude

Uffe

Uffert

Ufke

Uge

Uilke

Uitze

Uitzen

Uke

Ulbe

Ulbert

Uldrik

Ulert

Ulfer

Ulfert

Ulke

Ultse

Umme

Unke

Upke

UtsenUfke

Uilkje

Uiltje

Uke

Ukedien

Ukedyn

Ukelyn

Ukje

Ukke

Ukky

Ulke

Ulkje

Ulco

Ulky

Ulrike

Una

Uneke

Ursel

Utske

Uulkje

Uwkje

V V

VolmerVelta

Vogeltje

Volkje

Vrode

Vroede

Vrouke

W W

Waaie

Waalke

Waander

Wabbe

Wadse

Waie

Waldo

Waling

Walke

Walle

Walling

Walt

Wander

Ward

Watse

Webbe

Webke

Wedse

Weijer

Wendel

Wepke

Wepko

Wessel

Wester

Wiard

Wibe

Wibo

Wibout

Wicher

Wiebe

Wieger

Wierd

Wietse

Wigge

Wikke

Wisse

Witte

Witze

Wobbe

Wobke

Woppe

Wouke

Wubbe

Wubbo

Wybe

Wybke

Wybren

Wygge

Wygko

Wynse

WytzeWaapke

Waatske

Wabke

Walda

Wallina

Wapke

Watselina

Watske

Weike

Weitske

Weja

Wekke

Wemelina

Wepke

Weske

Wessel

Weytske

Wia

Wibbe

Wibbelina

Wibrich

Wieke

Wiepke

Wietske

Wijda

Wijna

Winanda

Winke

Wiona

Wipy

Wiske

Wiskia

Wisse

Wobbe

Wobbel

Wobbelina

Wobbelyn

Wolda

Wopke

Wouda

Woutsje

Woudy

Wubbina

Wubby

Wubke

Wya

Wyke

Wypkeline

Wyneke

Wynse

Wytske

Y Y

Ybo

Yco

Yde

Ydes

Yep

Yeppe

Yf

Ygram

Yke

Ykle

Ymbert

Yme

Ymke

Ymte

Ynse

Ynske

Ynso

Ynte

Ynto

Yntsen

Yntze

Ynzo

Yoppe

Ypke

Ys

Ysbert

Ysbrân

Ysbrand

Ysbrant

Ytse

Ytze

Yvo

YwoYarda

Ybeltje

Yda

Yeb

Yma

Ymka

Ymke

Yke

Ykelien

Ykke

Yldau

Ynke

Ynschje

Ypelina

Ypie

Ypje

Ypke

Ysbertsje

Ysbrantsje

Ysje

Ytke

Ytje

Ytsje

Ytske

Jildau

Fardau/Fardou

Famke

Frieda

Frea

A.fke :mrgreen:

Nyncke (spreek uit als Nienke) vind ik ook zo’n mooie naam.

Hieke :inlove:

@Anita-1982 wrote:

Nyncke (spreek uit als Nienke) vind ik ook zo’n mooie naam.


Ja, zei ik ook al, mijn zusje heet ook Nienke, vind ik een hele mooie naam, maar dan ook zo geschreven en niet met die y (ik ben niet zo voor die y :wink:).

Dieuwke

Mare

Jenthe

Fardau

MarritEn nog een linkje (al vind ik dat persoonlijk zoooo onhandig zoeken tussen zo’n rij namen!)

http://allenamen.nl/friese_namen/meisjes_namen.html

Berber

Heske

Hester

Ietje/Ieteke/Iete

Jaline

Meinke

Minke

Rikstje

Rinke

Tjallien

Ute

Wieteke

YnskeIk vind Berber, Heske, Iete/Ietje (zo heet mn moeder) en Meinke mooi.

En Tinke maar weet niet of dat Fries is? :think:

Tinke is in het fries denken dus het is wel Fries :wink: Maar of het een friese naam is weet ik niet.

Alyt :wink:

ik wou net zeggen:“zie onderschrift” maar dat is wat mosterd na de maaltijd aangezien deze naam al genoemd is :angel:

maar hij blijft mooi

Fenna en Jetske

Fenna en Jitske

Fenna en Hilde

Fenna en Minke idd erg mooi!

Fenna en Famke

Fenna en Jouke

Fenna en JanneZal niet allemaal fries zijn want daar heb ik geen verstand van… :shifty:

Tienke

Jonne

ImkeZomaar een paar namen die op ons lijstje stonden maar het niet gehaald hebben. :wink: De rest van de lijst was niet echt Fries.Nenne vind ik trouwens zelf ook erg mooi, maar voor ons valt de naam af want zo heet een kennisje en ik weet ook niet of jij het erg mooi vind bij Fenna, het lijkt misschien teveel op elkaar.