CITO op school

Bij Emma op school beginnen ze in groep 1 al met Cito toetsen, ze verbinden er verder geen heftige conclusies aan maar het is wel een steeds terugkerend meetmoment. daarnaast geeft het een indicatie waar eventuele zwakke punten liggen die meer aandacht nodig hebben zodat ze daaar wat meer aan kunnen werken…

wat vinden jullie van de cito in alle klassen?

Ik vind het wel wat hoor… emma vind ze ook leuk om te doen trouwens…

Het gaat dan wel om hele andere toetsen dan de eindcito in groep 8 hoor. Het zijn toetsen die bij een leerlingvolgsysteem horen en zo kan de school in 8 jaar volgen hoe het kind zich ontwikkelt. Het zijn toetsen die 1 of 2x per jaar afgenomen worden (hangt af van het onderwerp) Ze gebruiken hier bijv. cito voor omdat de toetsen die bij de methoden horen alleen zeggen hoe het binnen de methode gaat. Ze noemen het daarom ook wel methode-onafhankelijke-toetsen.Ik vind het zelf wel goed. Heb zelf nog geen kind(eren) maar geef les aan een groep 7. Deze kinderen maken ook alle citotoetsen en je kan hiermee goed bijhouden hoe het met de kinderen gaat. In het computersysteem worden ook de scores vergeleken met wat “normaal” is voor die leeftijd en hoeveel het kind voor of achter loopt op leeftijdsgenoten. Het is echt als hupmiddel naast de andere schooldingen.Wij gebruiken het ook om te kijken of handelingsplannen werken of dat ze bijgesteld moeten worden.Vind het alleen wel jammer dat veel mensen meer van de uitkomst maken, dan het is. Het gaat wel over het algemene beeld en niet alleen om die dag en dat moment dat de toets afgenomen is.

toen jan vorig jaar in groep 1 zat, en ik hoorde dat hij cito moest doen had ik iets van :shock:

goed, hij vond het leuk om te doen.

maar het is idd een momentopname.

dat geldt idd voor elke cito vind i, of ie nu in groep 1 of in groep 8 afgenomen word.

aan de andere kant; voor kinderen is het (denk ik) wel iets waar ze dan aan gewend raken zeg maar.

de spanning is denk ik minder dan wanneer je deze alleen in groep 8 hebt.

Tiemen had de smoor in. Breng ik hem naar school, kijkt ie eerst op de dagritme kaarten en gaat vervolgens met een kwaaie kop zitten. "moeten we weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer schrijven :evil: "Hij heeft er dus ook niet veel van gebakken zeg maar.Toch vind ik het wel goed. Echte achterstand kun je opvangen en evt meer aandacht aan besteden. Bij een score van D en E bedenken ze een plan geloof ik. Tiemen had C, das middenmoot. Juf wilde nog een keer bij hem, en dan 1 op 1 omdat ze zeker wist dat ie beter kon. Van mij mag ze, maar het hoeft niet perse. Je kunt natuurlijk ook uit de normale schoolgang merken of een kind mee kan komen of niet

dat het andere toetsen zijn dan die in groep 8 dat had ik al begrepen.,.zelf had ik ook zoeits van ze wennen wel vast aan het toetsen maken… bij emma noemen ze het trouwens geen cito toets maar het spelletjesboek…Emma had A en B… ze doet het goed verder dus… algemeen beeld van hoe ze op school reageert vind ik verder ook heel belangrijk hoor.

jan had in groep 1 B en B

nu in groep 2 was het A en A

maar idd het sociaal-emotionele gedrag vind ik wel net zo belnagrijk !

Leuk onderwerp! Ik heb dus wel eens een toets af moeten (ja, we moeten van de inspectie…) nemen bij een kleuter in groep die zijn potlood nog niet eens goed vast kon houden!“zet een streep onder het goede plaatje.”

“juf, wat is een streep?” :roll:

Cito toetsen zijn onafhankelijk, geven de leerkracht een beeld van wat het kind kan, maar voor groep 1 vind ik het eigenlijk belachelijk. :wall:

De meester noemde dan op het tien-minuten gesprek de uitslag op, maar verder heb ik eigenlijk helemaal niets erover gehoord. Dus hoe belangrijk is het nu echt, als de ouders er nauwelijks van op de hoogte worden gebracht?

Ik geef les aan groep 7 en maandag start ik met de Cito entreetoets. Bij mij vragen een aantal ouders er wel om. Ik heb aan het begin van het schooljaar tijdens de rapporten de Cito van vorig jaar nog eens uitgebreid bekeken met de ouders, dus ik doe er zeker wel iets mee. Het is alleen jammer dat de kinderen toch altijd heel erg gestresst zijn als ze het woordje Cito horen. Dat groeit blijkbaar toch met de jaren en het wordt toch ook vaak verbonden met de Cito van groep 8. Gelukkig hebben de jongere kinderen bij ons op school daar minder last van. Ik vind de Cito prima, maar ik vind ook dat je als goede leerkracht zonder kan. Je hoort van je kinderen in de klas echt wel te weten waar de zwakke punten liggen en daar heb je geen Cito bij nodig. Het is wel weer een handig toetsmiddel om te kijken of de aangeboden hulp of handelingsplannen hebben gewerkt. Toch blijf ik het jammer vinden dat er zo’n druk op de Cito staat, zodat kinderen slechter presteren op dat moment. Door er mee te beginnen in groep 1, hoop ik dat de kinderen er een beetje aan gewend raken, maar voor kinderen die daar extra stress van krijgen, is het minder.Ik zie de Cito uitslagen vaak als meer nut voor mezelf, maar er zijn ook ouders die verwachten dat hun kind allemaal A’s scoren in groep 8, terwijl de toetsen van de jaren daarvoor dat helemaal niet uitwijzen. Wat dat betreft is het vak handig om iets extra’s achter de hand te hebben om die ouders te overtuigen, hoe erg het ook is. Ik vertel wel altijd aan de kinderen de scores van de verschillende toetsonderdelen. Ik vind het meer belangrijk dat de kinderen hun eigen vooruitgang weten. Geldt natuurlijk niet voor de kleuters.

Die toets daar keek ik ook van op… De uitslag was goed, een A en een A+…(snap die + niet zo) Als hij die toetsen zo goed blijft maken, vind ik het best… :lol:

bij jan op school gaan ze nu weer starten met de cito

jan vind het wel leuk om te doen.

bij de laatste 10 minuten gesprekken werd gezegd; hij moet door naar groep 3

vond dat eigenlijk wel wat vroeg om dat te zeggen, maar hoop wel dat dat nu nog steeds doorgaat na het maken van de cito

bij ons op school kijken ze daar nl best wel naar

( zo komt het ieg op mij over)

die A+ gebruik ik zelf om aan te geven dat het een hoge A is. Je scoort een A bij bv. 30 tot 40 vragen goed. Een kind met 31 vragen goed heeft A, een kind wat 39 vragen goed heeft, krijgt een A+.

(zelf gebruik ik de + en - eigenlijk alleen bij een C, omdat dat net de grens tussen voldoende en onvoldoende is.)Over het doorgaan naar groep 3: vaak kun je als leerkracht inschatten of een kind zich de rest van het jaar gaat doorontwikkelen op een bepaalde lijn. Ik weet niet wanneer je kind geboren is, maar als er in de ontwikkeling niets bijzonders is, kan een leerkracht verwachten dat je kind gewoon door zal stromen.

jan is van eind oktober