Hoogbegaafdheid bij kinderen [kenmerken en signalen]

#1

Originally published at: https://www.ikenmama.nl/hoogbegaafdheid-kinderen-kenmerken-signalen/

Lastig gedrag op school. Of helemaal geen zin meer hebben in school en constant ‘schoolziek’ thuis zitten. Het zijn signalen dat je kind niet lekker in zijn of haar vel zit. In sommige gevallen wordt dit veroorzaakt doordat je kind hoogbegaafd is. Tijd voor een test? Wat is hoogbegaafdheid? Bij hoogbegaafdheid is er sprake van…